Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 2k
Torsdag den 17. september 2020 - Bruxelles

4. Bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn (2020/2702(RSP))

Ylva Johansson (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Jeroen Lenaers for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Hilde Vautmans for Renew-Gruppen, Christine Anderson for ID-Gruppen, Saskia Bricmont for Verts/ALE-Gruppen, Jorge Buxadé Villalba for ECR-Gruppen, Anne-Sophie Pelletier for GUE/NGL-Gruppen, Ewa Kopacz, Javier Moreno Sánchez, France Jamet, Marcel Kolaja, Jadwiga Wiśniewska, Marion Walsmann, Josianne Cutajar, Jean-Lin Lacapelle, Assita Kanko, Lena Düpont, Beata Kempa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Javier Zarzalejos og Laura Ferrara.

(Fortsat forhandling: punkt 6 i protokollen af 17.9.2020)

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik