Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 3k
Neljapäev, 17. september 2020 - Brüssel

4. Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise ja seksuaalse ärakasutamise vastu (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise ja seksuaalse ärakasutamise vastu (2020/2702(RSP))

Ylva Johansson (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Jeroen Lenaers fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel, Christine Anderson fraktsiooni ID nimel, Saskia Bricmont fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jorge Buxadé Villalba fraktsiooni ECR nimel, Anne-Sophie Pelletier fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ewa Kopacz, Javier Moreno Sánchez, France Jamet, Marcel Kolaja, Jadwiga Wiśniewska, Marion Walsmann, Josianne Cutajar, Jean-Lin Lacapelle, Assita Kanko, Lena Düpont, Beata Kempa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Javier Zarzalejos ja Laura Ferrara.

(Arutelu jätk: 17.9.2020 protokollipunkt 6)

Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika