Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 3k
Četvrtak, 17. rujna 2020. - Bruxelles

4. Suzbijanje seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece (rasprava)
CRE

Izjave Vijeća i Komisije: Suzbijanje seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece (2020/2702(RSP))

Ylva Johansson (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su Jeroen Lenaers, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Birgit Sippel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Christine Anderson, u ime Kluba zastupnika ID-a, Saskia Bricmont, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jorge Buxadé Villalba, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Anne-Sophie Pelletier, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ewa Kopacz, Javier Moreno Sánchez, France Jamet, Marcel Kolaja, Jadwiga Wiśniewska, Marion Walsmann, Josianne Cutajar, Jean-Lin Lacapelle, Assita Kanko, Lena Düpont, Beata Kempa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Javier Zarzalejos i Laura Ferrara.

(Nastavak rasprave: točka 5 zapisnika od 17.9.2020.)

Posljednje ažuriranje: 20. rujna 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti