Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Donderdag 17 september 2020 - Brussel

4. De bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen (2020/2702(RSP))

Ylva Johansson (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, Christine Anderson, namens de ID-Fractie, Saskia Bricmont, namens de Verts/ALE-Fractie, Jorge Buxadé Villalba, namens de ECR-Fractie, Anne-Sophie Pelletier, namens de GUE/NGL-Fractie, Ewa Kopacz, Javier Moreno Sánchez, France Jamet, Marcel Kolaja, Jadwiga Wiśniewska, Marion Walsmann, Josianne Cutajar, Jean-Lin Lacapelle, Assita Kanko, Lena Düpont, Beata Kempa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Javier Zarzalejos en Laura Ferrara.

(Voortzetting van het debat: punt 6 van de notulen van 17.9.2020)

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid