Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Czwartek, 17 września 2020 r. - Bruksela

4. Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci (2020/2702(RSP))

Ylva Johansson (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali Jeroen Lenaers w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans w imieniu grupy Renew, Christine Anderson w imieniu grupy ID, Saskia Bricmont w imieniu grupy Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba w imieniu grupy ECR, Anne-Sophie Pelletier w imieniu grupy GUE/NGL, Ewa Kopacz, Javier Moreno Sánchez, France Jamet, Marcel Kolaja, Jadwiga Wiśniewska, Marion Walsmann, Josianne Cutajar, Jean-Lin Lacapelle, Assita Kanko, Lena Düpont, Beata Kempa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Javier Zarzalejos i Laura Ferrara.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 6 protokołu z dnia 17.9.2020)

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności