Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Štvrtok, 17. septembra 2020 - Brusel

4. Boj proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Boj proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí (2020/2702(RSP))

Ylva Johansson (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jeroen Lenaers v mene skupiny PPE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Hilde Vautmans v mene skupiny Renew, Christine Anderson v mene skupiny ID, Saskia Bricmont v mene skupiny Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba v mene skupiny ECR, Anne-Sophie Pelletier v mene skupiny GUE/NGL, Ewa Kopacz, Javier Moreno Sánchez, France Jamet, Marcel Kolaja, Jadwiga Wiśniewska, Marion Walsmann, Josianne Cutajar, Jean-Lin Lacapelle, Assita Kanko, Lena Düpont, Beata Kempa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Javier Zarzalejos a Laura Ferrara.

(Pokračovanie rozpravy: bod 6 zápisnice zo dňa 17.9.2020)

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia