Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Torsdagen den 17 september 2020 - Bryssel

4. Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn (2020/2702(RSP))

Ylva Johansson (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Jeroen Lenaers för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Hilde Vautmans för Renew-gruppen, Christine Anderson för ID-gruppen, Saskia Bricmont för Verts/ALE-gruppen, Jorge Buxadé Villalba för ECR-gruppen, Anne-Sophie Pelletier för GUE/NGL-gruppen, Ewa Kopacz, Javier Moreno Sánchez, France Jamet, Marcel Kolaja, Jadwiga Wiśniewska, Marion Walsmann, Josianne Cutajar, Jean-Lin Lacapelle, Assita Kanko, Lena Düpont, Beata Kempa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Javier Zarzalejos och Laura Ferrara.

(Fortsättningen på debatten, se punkt 6 i protokollet av den 17.9.2020)

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy