Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 16k
Četvrtak, 17. rujna 2020. - Bruxelles

5. Prvi krug glasovanja
CRE

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

—   Utvrđivanje postojanja očite opasnosti da Republika Poljska teško prekrši vladavinu prava
Privremeno izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o utvrđivanju da postoji očita opasnost da Republika Poljska teško prekrši vladavinu prava [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020);

—   Strateški pristup lijekovima u okolišu
Prijedlog rezolucije B9-0242/2020;

—   Maksimalno iskorištavanje potencijala za energetsku učinkovitost fonda zgrada EU-a
Izvješće o maksimalnom iskorištavanju potencijala za energetsku učinkovitost fonda zgrada EU-a [2020/2070(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020);

—   Nestašica lijekova - rješenja za novonastali problem
Izvješće o nestašici lijekova – rješenja za novonastali problem [2020/2071(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020);

—   Provedba nacionalnih strategija integracije Roma: borba protiv negativnih stavova prema osobama romskog podrijetla u Europi
Izvješće o provedbi nacionalnih strategija integracije Roma: borba protiv negativnih stavova prema osobama romskog podrijetla u Europi [2020/2011(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Romeo Franz (A9-0147/2020);

—   Priprema izvanrednog sastanka Europskog vijeća s naglaskom na opasnoj eskalaciji i ulozi Turske u istočnom Sredozemlju
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0260/2020;

—   Stanje u Bjelarusu
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0271/2020;

—   Stanje u Rusiji, trovanje Alekseja Navaljnog
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0280/2020.

Parlament je glasovao o amandmanima podnesenima na sljedeće dokumente:

—   Slučaj dr. Denisa Mukwegea u Demokratskoj Republici Kongu (DR Kongo)
Prijedlog zajedničke rezolucije koji su u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika i kojim se zamjenjuju prijedlozi rezolucije B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 i B9-0298/2020 podnijeli Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou i Tomáš Zdechovský, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri i Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Frédérique Ries, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Salima Yenbou, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Assita Kanko, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Fabio Massimo Castaldo, o slučaju dr. Denisa Mukwegea u Demokratskoj Republici Kongu (2020/2783(RSP)) (RC-B9-0287/2020);

—   Humanitarno stanje u Mozambiku
Prijedlog zajedničke rezolucije koji su u skladu s člankom 144. stavkom 4. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika i kojim se zamjenjuju prijedlozi rezolucije B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 i B9-0304/2020 podnijeli Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou i Tomáš Zdechovský, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri i Carlos Zorrinho, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Katrin Langensiepen, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ryszard Czarnecki, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Anna Fotyga, Assita Kanko i Bogdan Rzońca, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Fabio Massimo Castaldo, o humanitarnom stanju u Mozambiku (2020/2784(RSP)) (RC-B9-0300/2020);

—   Bolest COVID-19: koordinacija zdravstvenih procjena i klasifikacije rizika na razini EU-a te posljedice za Schengen i jedinstveno tržište
Prijedlog zajedničke rezolucije koji su u skladu s člankom 132. stavcima 2. i 4. Poslovnika i kojim se zamjenjuju prijedlozi rezolucije B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 i B9-0269/2020, podnijeli Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese i Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sara Cerdas, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță i Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana i Tilly Metz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o bolesti COVID-19: koordinacija zdravstvenih procjena i klasifikacije rizika na razini EU-a te posljedice za Schengen i jedinstveno tržište (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   Važnost urbane i zelene infrastrukture – Europska godina zelenijih gradova 2022.
Prijedlog rezolucije B9-0243/2020.

Glasovanje je bilo moguće do 10 h 45.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 12 h 30.

Posljednje ažuriranje: 20. rujna 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti