Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 4k
Torstai 17. syyskuuta 2020 - Bryssel

7. Euroopan kulttuurinen elpyminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Euroopan kulttuurinen elpyminen (2019/2708(RSP))

Keskustelu käytiin 10. heinäkuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 10.7.2020, kohta 10).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Alexis Georgoulis ja Niyazi Kizilyürek GUE/NGL-ryhmän puolesta Euroopan kulttuurisesta elpymisestä (2020/2708(RSP)) (B9-0246/2020)

—   Tomasz Frankowski PPE-ryhmän puolesta Euroopan kulttuurisesta elpymisestä (2020/2708(RSP)) (B9-0249/2020)

—   Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Irène Tolleret, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Andrus Ansip, Olivier Chastel, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Katalin Cseh, Samira Rafaela, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Stéphanie Yon-Courtin ja Maite Pagazaurtundúa Renew-ryhmän puolesta Euroopan kulttuurisesta elpymisestä (2020/2708(RSP)) (B9-0250/2020).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.9.2020, kohta 16.

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö