Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Donderdag 17 september 2020 - Brussel

7. Cultureel herstel van Europa (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Cultureel herstel van Europa (2019/2708(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 10 juli 2020 (punt 10 van de notulen van 10.7.2020).

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Alexis Georgoulis en Niyazi Kizilyürek, namens de GUE/NGL-Fractie, over het cultureel herstel van Europa (2020/2708(RSP)) (B9-0246/2020);

—   Tomasz Frankowski, namens de PPE-Fractie, over het cultureel herstel van Europa (2020/2708(RSP)) (B9-0249/2020);

—   Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Irène Tolleret, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Andrus Ansip, Olivier Chastel, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Katalin Cseh, Samira Rafaela, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Stéphanie Yon-Courtin en Maite Pagazaurtundúa, namens de Renew-Fractie, over het cultureel herstel van Europa (2020/2708(RSP)) (B9-0250/2020).

Stemming: punt 16 van de notulen van 17.9.2020.

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid