Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 4k
Czwartek, 17 września 2020 r. - Bruksela

7. Odbudowa życia kulturalnego w Europie (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Odbudowa życia kulturalnego w Europie (2019/2708(RSP))

Debata odbyła się dnia 10 lipca 2020 r. (pkt 10 protokołu z dnia 10.7.2020).

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Alexis Georgoulis i Niyazi Kizilyürek, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie odbudowy życia kulturalnego w Europie (2020/2708(RSP)) (B9-0246/2020);

—   Tomasz Frankowski, w imieniu grupy PPE, w sprawie odbudowy życia kulturalnego w Europie (2020/2708(RSP)) (B9-0249/2020);

—   Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Irène Tolleret, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Andrus Ansip, Olivier Chastel, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Katalin Cseh, Samira Rafaela, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Stéphanie Yon-Courtin i Maite Pagazaurtundúa, w imieniu grupy Renew, w sprawie odbudowy życia kulturalnego w Europie (2020/2708(RSP)) (B9-0250/2020).

Głosowanie: pkt 16 protokołu z dnia 17.9.2020.

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności