Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Štvrtok, 17. septembra 2020 - Brusel

7. Kultúrna obnova Európy (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Kultúrna obnova Európy (2019/2708(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 10. júla 2020 (bod 10 zápisnice zo dňa 10.7.2020)

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Alexis Georgoulis a Niyazi Kizilyürek, v mene skupiny GUE/NGL, o kultúrnej obnove Európy (2020/2708(RSP)) (B9-0246/2020);

—   Tomasz Frankowski, v mene skupiny PPE, o kultúrnej obnove Európy (2020/2708(RSP)) (B9-0249/2020);

—   Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Irène Tolleret, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Andrus Ansip, Olivier Chastel, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Katalin Cseh, Samira Rafaela, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Stéphanie Yon-Courtin a Maite Pagazaurtundúa, v mene skupiny Renew, o kultúrnej obnove Európy (2020/2708(RSP)) (B9-0250/2020).

Hlasovanie: bod 16 zápisnice zo dňa 17.9.2020.

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia