Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 4k
Neljapäev, 17. september 2020 - Brüssel

9. Vajadus ELi viivitamatu humanitaarreageerimise järele olukorrale Moria pagulaslaagris (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Vajadus ELi viivitamatu humanitaarreageerimise järele olukorrale Moria pagulaslaagris (2020/2781(RSP))

Ylva Johansson (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni Renew nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ID nimel ja Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

Sõna võtsid Emmanouil Fragkos fraktsiooni ECR nimel, Elena Kountoura fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ioannis Lagos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Malin Björk, kes kommenteeris kahe eelmise kõneleja sõnavõtte (istungi juhataja võttis tema tähelepanekud teadmiseks), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Malik Azmani, Gianantonio Da Re, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Miguel Urbán Crespo, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Teuvo Hakkarainen, Damien Carême, Helmut Geuking, Malin Björk, Antoni Comín i Oliveres, Loucas Fourlas, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Bernhard Zimniok, Damian Boeselager, Hermann Tertsch, Pernando Barrena Arza, Lena Düpont, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Diana Riba i Giner, Marisa Matias, Karlo Ressler, Pietro Bartolo, Barry Andrews, Margrete Auken, Idoia Villanueva Ruiz, Othmar Karas, Claudia Gamon, Michaela Šojdrová ja Samira Rafaela.

Sõna võttis Ylva Johansson.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 11.11.)

Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika