Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 4k
Ceturtdiena, 2020. gada 17. septembris - Brisele

9. Nepieciešamība sniegt tūlītēju Savienības humāno palīdzību, reaģējot uz pašreizējo situāciju bēgļu nometnē Morijā (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: Nepieciešamība sniegt tūlītēju Savienības humāno palīdzību, reaģējot uz pašreizējo situāciju bēgļu nometnē Morijā (2020/2781(RSP)).

Ylva Johansson (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Roberta Metsola PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld grupas “Renew” vārdā, Gilles Lebreton ID grupas vārdā un Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Katarina BARLEY
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Emmanouil Fragkos ECR grupas vārdā, Elena Kountoura GUE/NGL grupas vārdā, Ioannis Lagos, pie grupām nepiederošs deputāts, Malin Björk − par abu iepriekšējo runātāju uzstāšanos (sēdes vadītāja šos ierosinājumus pieņēma zināšanai), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Malik Azmani, Gianantonio Da Re, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Miguel Urbán Crespo, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Teuvo Hakkarainen, Damien Carême, Helmut Geuking, Malin Björk, Antoni Comín i Oliveres, Loucas Fourlas, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Bernhard Zimniok, Damian Boeselager, Hermann Tertsch, Pernando Barrena Arza, Lena Düpont, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Diana Riba i Giner, Marisa Matias, Karlo Ressler, Pietro Bartolo, Barry Andrews, Margrete Auken, Idoia Villanueva Ruiz, Othmar Karas, Claudia Gamon, Michaela Šojdrová un Samira Rafaela.

Uzstājās Ylva Johansson.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.11.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 19. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika