Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 5k
Joi, 17 septembrie 2020 - Bruxelles

9. Necesitatea unui răspuns umanitar imediat al Uniunii Europene la situația actuală din tabăra de refugiați din Moria (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Necesitatea unui răspuns umanitar imediat al Uniunii Europene la situația actuală din tabăra de refugiați din Moria (2020/2781(RSP))

Ylva Johansson (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului Renew, Gilles Lebreton, în numele Grupului ID, și Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

Au intervenit Emmanouil Fragkos, în numele Grupului ECR, Elena Kountoura, în numele Grupului GUE/NGL, Ioannis Lagos, neafiliat, Malin Björk asupra intervențiilor a doi vorbitori precedenți (Președinta a luat act de observațiile sale), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Malik Azmani, Gianantonio Da Re, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Miguel Urbán Crespo, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Teuvo Hakkarainen, Damien Carême, Helmut Geuking, Malin Björk, Antoni Comín i Oliveres, Loucas Fourlas, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Bernhard Zimniok, Damian Boeselager, Hermann Tertsch, Pernando Barrena Arza, Lena Düpont, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Diana Riba i Giner, Marisa Matias, Karlo Ressler, Pietro Bartolo, Barry Andrews, Margrete Auken, Idoia Villanueva Ruiz, Othmar Karas, Claudia Gamon, Michaela Šojdrová și Samira Rafaela.

A intervenit Ylva Johansson.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 11.11.)

Ultima actualizare: 19 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate