Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 13k
Четвъртък, 17 септември 2020 г. - Брюксел

11. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 17 от протокола от 16.9.2020 г.)


11.1. Положението във Филипините, включително случая на Мария Реса

Предложения за резолюция B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 и B9-0297/2020 (2019/2782(RSP))

Изказаха се Hannah Neumann и Frédérique Ries относно организацията на разискването (председателят даде пояснения).

Hannah Neumann, Isabel Wiseler-Lima, Niels Fuglsang и Bernard Guetta представиха предложенията за резолюции B9-0292/2020, B9-0295/2020, B9-0294/2020 и B9-0297/2020.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

Miguel Urbán Crespo и Adam Bielan представиха предложенията за резолюция B9-0290/2020 и B9-0291/2020.

Изказаха се Maria Arena, от името на групата S&D, и Lars Patrick Berg, от името на групата ID.

Изказа се Jutta Urpilainen (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16 от протокола от 17.9.2020 г.


11.2. Случаят на д-р Денис Муквеге в Демократична република Конго (ДРК)

Предложения за резолюция B9-0286/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 и B9-0298/2020 (2019/2783(RSP))

Maria Arena, Dominique Bilde, Loránt Vincze, Frédérique Ries, Salima Yenbou, Marisa Matias и Assita Kanko представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Krzysztof Hetman, от името на групата PPE, Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Christine Anderson, от името на групата ID, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Isabel Wiseler-Lima, Evelyn Regner, Samira Rafaela и Evin Incir.

Изказа се Jutta Urpilainen (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16 от протокола от 17.9.2020 г.


11.3. Хуманитарната ситуация в Мозамбик

Предложения за резолюция B9-0286/2020, B9-0299/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 и B9-0304/2020 (2019/2784(RSP))

Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Jan-Christoph Oetjen, Katrin Langensiepen, Ryszard Czarnecki, Marisa Matias и Lars Patrick Berg представиха предложенията за резолюция.

Изказаха се Željana Zovko, от името на групата PPE, Nacho Sánchez Amor, от името на групата S&D, Charles Goerens, от името на групата Renew, и Isabel Santos.

Изказа се Jutta Urpilainen (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16 от протокола от 17.9.2020 г.

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност