Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 11k
Neljapäev, 17. september 2020 - Brüssel

11. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 16.9.2020 protokollipunkt 17.)


11.1. Olukord Filipiinidel, sealhulgas Maria Ressa juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 ja B9-0297/2020 (2019/2782(RSP))

Sõna võtsid Hannah Neumann ja Frédérique Ries arutelu läbiviimise teemal (juhataja vastas neile).

Hannah Neumann, Isabel Wiseler-Lima, Niels Fuglsang ja Bernard Guetta tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B9-0292/2020, B9-0295/2020, B9-0294/2020 ja B9-0297/2020.

ISTUNGI JUHATAJA: Klára DOBREV
asepresident

Miguel Urbán Crespo ja Adam Bielan tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B9-0290/2020 ja B9-0291/2020.

Sõna võtsid Maria Arena fraktsiooni S&D nimel ja Lars Patrick Berg fraktsiooni ID nimel.

Sõna võttis Jutta Urpilainen (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.9.2020 protokollipunkt 16.


11.2. Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis

Resolutsiooni ettepanekud B9-0286/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 ja B9-0298/2020 (2019/2783(RSP))

Maria Arena, Dominique Bilde, Loránt Vincze, Frédérique Ries, Salima Yenbou, Marisa Matias ja Assita Kanko tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Krzysztof Hetman fraktsiooni PPE nimel, Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel, Christine Anderson fraktsiooni ID nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Isabel Wiseler-Lima, Evelyn Regner, Samira Rafaela ja Evin Incir.

Sõna võttis Jutta Urpilainen (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.9.2020 protokollipunkt 16.


11.3. Humanitaarolukord Mosambiigis

Resolutsiooni ettepanekud B9-0286/2020, B9-0299/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 ja B9-0304/2020 (2019/2784(RSP))

Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Jan-Christoph Oetjen, Katrin Langensiepen, Ryszard Czarnecki, Marisa Matias ja Lars Patrick Berg tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Željana Zovko fraktsiooni PPE nimel, Nacho Sánchez Amor fraktsiooni S&D nimel, Charles Goerens fraktsiooni Renew nimel ja Isabel Santos.

Sõna võttis Jutta Urpilainen (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.9.2020 protokollipunkt 16.

Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika