Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 12k
Donderdag 17 september 2020 - Brussel

11. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 17 van de notulen van 16.9.2020 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


11.1. De situatie in de Filipijnen, onder meer het geval van Maria Ressa

Ontwerpresoluties B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 en B9-0297/2020 (2019/2782(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Hannah Neumann en Frédérique Ries over de opzet van het debat (de Voorzitter geeft een toelichting).

Hannah Neumann, Isabel Wiseler-Lima, Niels Fuglsang en Bernard Guetta lichten de ontwerpresoluties B9-0292/2020, B9-0295/2020, B9-0294/2020 en B9-0297/2020 toe.

VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

Miguel Urbán Crespo en Adam Bielan lichten de ontwerpresoluties B9-0290/2020 en B9-0291/2020 toe.

Het woord wordt gevoerd door Maria Arena, namens de S&D-Fractie, en Lars Patrick Berg, namens de ID-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Jutta Urpilainen (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16 van de notulen van 17.9.2020.


11.2. Het geval van dr. Denis Mukwege in de Democratische Republiek Congo (DRC)

Ontwerpresoluties B9-0286/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 en B9-0298/2020 (2019/2783(RSP))

Maria Arena, Dominique Bilde, Loránt Vincze, Frédérique Ries, Salima Yenbou, Marisa Matias en Assita Kanko .

Het woord wordt gevoerd door Krzysztof Hetman, namens de PPE-Fractie, Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, Christine Anderson, namens de ID-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Isabel Wiseler-Lima, Evelyn Regner, Samira Rafaela en Evin Incir.

Het woord wordt gevoerd door Jutta Urpilainen (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16 van de notulen van 17.9.2020.


11.3. De humanitaire situatie in Mozambique

Ontwerpresoluties B9-0286/2020, B9-0299/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 en B9-0304/2020 (2019/2784(RSP))

Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Jan-Christoph Oetjen, Katrin Langensiepen, Ryszard Czarnecki, Marisa Matias en Lars Patrick Berg lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Željana Zovko, namens de PPE-Fractie, Nacho Sánchez Amor, namens de S&D-Fractie, Charles Goerens, namens de Renew-Fractie, en Isabel Santos.

Het woord wordt gevoerd door Jutta Urpilainen (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16 van de notulen van 17.9.2020.

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid