Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 12k
Czwartek, 17 września 2020 r. - Bruksela

11. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 17 protokołu z dnia 16.9.2020)


11.1. Sytuacja na Filipinach, w tym sprawa Marii Ressy

Projekty rezolucji B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 i B9-0297/2020 (2019/2782(RSP))

Głos zabrały Hannah Neumann i Frédérique Ries w sprawie organizacji debaty (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień).

Hannah Neumann, Isabel Wiseler-Lima, Niels Fuglsang i Bernard Guetta przedstawili projekty rezolucji B9-0292/2020, B9-0295/2020, B9-0294/2020 i B9-0297/2020.

PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

Miguel Urbán Crespo i Adam Bielan przedstawili projekty rezolucji B9-0290/2020 i B9-0291/2020.

Głos zabrali Maria Arena w imieniu grupy S&D i Lars Patrick Berg w imieniu grupy ID.

Głos zabrała Jutta Urpilainen (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16 protokołu z dnia 17.9.2020.


11.2. Sprawa dr Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga

Projekty rezolucji B9-0286/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 i B9-0298/2020 (2019/2783(RSP))

Maria Arena, Dominique Bilde, Loránt Vincze, Frédérique Ries, Salima Yenbou, Marisa Matias i Assita Kanko przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Krzysztof Hetman w imieniu grupy PPE, Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans w imieniu grupy Renew, Christine Anderson w imieniu grupy ID, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Isabel Wiseler-Lima, Evelyn Regner, Samira Rafaela i Evin Incir.

Głos zabrała Jutta Urpilainen (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16 protokołu z dnia 17.9.2020.


11.3. Sytuacja humanitarna w Mozambiku

Projekty rezolucji B9-0286/2020, B9-0299/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 i B9-0304/2020 (2019/2784(RSP))

Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Jan-Christoph Oetjen, Katrin Langensiepen, Ryszard Czarnecki, Marisa Matias i Lars Patrick Berg przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Željana Zovko w imieniu grupy PPE, Nacho Sánchez Amor w imieniu grupy S&D, Charles Goerens w imieniu grupy Renew i Isabel Santos.

Głos zabrała Jutta Urpilainen (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16 protokołu z dnia 17.9.2020.

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności