Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 11k
Štvrtok, 17. septembra 2020 - Brusel

11. Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 17 zápisnice zo dňa 16.9.2020 .)


11.1. Situácia na Filipínach vrátane prípadu Marie Ressovej

Návrhy uznesenia B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 a B9-0297/2020 (2019/2782(RSP))

Vystúpili títo poslanci: Hannah Neumann a Frédérique Ries k organizácii rozpravy (predsedajúca poskytla spresnenia).

Hannah Neumann, Isabel Wiseler-Lima, Niels Fuglsang a Bernard Guetta uviedli návrhy uznesenia B9-0292/2020, B9-0295/2020, B9-0294/2020 a B9-0297/2020.

PREDSEDNÍCTVO: Klára DOBREV
podpredsedníčka

Miguel Urbán Crespo a Adam Bielan uviedli návrhy uznesenia B9-0290/2020 a B9-0291/2020.

Vystúpili títo poslanci: Maria Arena v mene skupiny S&D a Lars Patrick Berg v mene skupiny ID.

V rozprave vystúpila Jutta Urpilainen (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16 zápisnice zo dňa 17.9.2020.


11.2. Prípad Dr. Denisa Mukwegeho v Konžskej demokratickej republike (KDR)

Návrhy uznesenia B9-0286/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 a B9-0298/2020 (2019/2783(RSP))

Maria Arena, Dominique Bilde, Loránt Vincze, Frédérique Ries, Salima Yenbou, Marisa Matias a Assita Kanko uviedli návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Krzysztof Hetman v mene skupiny PPE, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D, Hilde Vautmans v mene skupiny Renew, Christine Anderson v mene skupiny ID, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Isabel Wiseler-Lima, Evelyn Regner, Samira Rafaela a Evin Incir.

V rozprave vystúpila Jutta Urpilainen (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16 zápisnice zo dňa 17.9.2020.


11.3. Humanitárna situácia v Mozambiku

Návrhy uznesenia B9-0286/2020, B9-0299/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 a B9-0304/2020 (2019/2784(RSP))

Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Jan-Christoph Oetjen, Katrin Langensiepen, Ryszard Czarnecki, Marisa Matias a Lars Patrick Berg uviedli návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Željana Zovko v mene skupiny PPE, Nacho Sánchez Amor v mene skupiny S&D, Charles Goerens v mene skupiny Renew a Isabel Santos.

V rozprave vystúpila Jutta Urpilainen (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16 zápisnice zo dňa 17.9.2020.

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia