Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2070(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0134/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/09/2020 - 12
PV 17/09/2020 - 12

Приети текстове :

P9_TA(2020)0227

Протокол
XML 23k
Четвъртък, 17 септември 2020 г. - Брюксел

12. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от окончателното гласуване по:

Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Полша
Междинен доклад относно предложението за решение на Съвета относно констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0225)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 15)

Стратегически подход към фармацевтичните продукти в околната среда
Предложение за резолюция B9-0242/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0226)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 16)

Максимално използване на потенциала за енергийна ефективност на сградния фонд на ЕС
Доклад относно максимално използване на потенциала за енергийна ефективност на сградния фонд на ЕС [2020/2070(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0227)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 17)

Недостиг на лекарства - как да се намери решение на нововъзникващ проблем
Доклад относно недостига на лекарства – как да се намери решение на нововъзникващ проблем [2020/2071(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0228)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 18)

Изпълнение на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа
Доклад относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа [2020/2011(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0229)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 19)

Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет, с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие
Общо предложение за резолюция RC-B9-0260/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0230)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 20)

(Предложението за резолюция B9-0258/2020 отпада.)

Положението в Беларус
Общо предложение за резолюция RC-B9-0271/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0231)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 21)

(Предложението за резолюция B9-0273/2020 отпада.)

Положението в Русия, отравянето на Алексей Навални
Общо предложение за резолюция RC-B9-0280/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0232)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 22)

(Предложението за резолюция B9-0279/2020 отпада.)

Председателят прочете резултатите от гласуването на измененията по:

Случаят на д-р Денис Муквеге в Демократична република Конго (ДРК)
Общо предложение за резолюция RC-B9-0287/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0234)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 24)

Хуманитарната ситуация в Мозамбик
Общо предложение за резолюция RC-B9-0300/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0235)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 25)

Covid-19: съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар
Общо предложение за резолюция RC-B9-0257/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0240)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 30)

Значението на градската и зелената инфраструктура: 2022 година – Европейска година за по-зелени градове
Предложение за резолюция B9-0243/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0240)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16 и 17 септември 2020 г., точка 31)

(Заседанието беше прекъснато в 12.40 ч.)

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност