Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/2070(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0134/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/09/2020 - 12
PV 17/09/2020 - 12

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0227

Protokoll
XML 19k
Neljapäev, 17. september 2020 - Brüssel

12. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette järgmiste lõpphääletusele pandud dokumentide hääletustulemused.

Õigusriigi põhimõtte Poola Vabariigi poolse tõsise rikkumise selge ohu kindlakstegemine
Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega järeldatakse ilmset ohtu, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0225)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

Strateegiline lähenemine keskkonda sattunud ravimitele
Resolutsiooni ettepanek B9-0242/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0226)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

ELi hoonefondi energiatõhususe potentsiaali suurendamine
Raport ELi hoonete energiatõhususe potentsiaali suurendamise kohta [2020/2070(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0227)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

Ravimite nappus ja tekkiva probleemi lahendamine
Raport ravimite nappuse ja tekkiva probleemi lahendamise kohta [2020/2071(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0228)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

Romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamine: negatiivsete hoiakutega võitlemine roma taustaga inimeste suhtes Euroopas
Raport romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamise ja roma päritolu inimeste suhtes Euroopas levinud negatiivsete hoiakute vastu võitlemise kohta [2020/2011(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0229)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise ettevalmistamine, mille keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0260/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0230)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0258/2020 muutus kehtetuks.)

Olukord Valgevenes
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0271/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0231)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0273/2020 muutus kehtetuks.)

Olukord Venemaal ja Aleksei Navalnõi mürgitamine
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0280/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0232)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0279/2020 muutus kehtetuks.)

Istungi juhataja luges ette järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekute hääletuse tulemused:

Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0287/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0234)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 24)

Humanitaarolukord Mosambiigis
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0300/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0235)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 25)

COVID-19 ning ELi tervisehinnangute ja riskide liigitamise koordineerimine ja selle tagajärjed Schengenile ja ühtsele turule
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0257/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0240)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 30)

Rohelise linnataristu olulisus – rohelisemate linnade Euroopa aasta 2022
Resolutsiooni ettepanek B9-0243/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0240)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 31)

(Istung katkestati kell 12.40.)

Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika