Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2070(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0134/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/09/2020 - 12
PV 17/09/2020 - 12

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0227

Zápisnica
XML 19k
Štvrtok, 17. septembra 2020 - Brusel

12. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky záverečného hlasovania o:

Určenie jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky
Predbežná správa o návrhu rozhodnutia Rady o určení jasného rizika vážneho porušenia zásady právneho štátu zo strany Poľskej republiky [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0225)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 15)

Strategický prístup k liekom v životnom prostredí
Návrh uznesenia B9-0242/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0226)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 16)

Maximalizácia potenciálu energetickej hospodárnosti fondu budov EÚ
Správa o maximalizácii potenciálu energetickej hospodárnosti fondu budov v EÚ [2020/2070(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0227)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 17)

Nedostatok liekov – ako riešiť vznikajúci problém
Správa o nedostatku liekov – ako riešiť vznikajúci problém [2020/2071(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0228)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 18)

Vykonávanie vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym postojom voči osobám rómskeho pôvodu v Európe
Správa o vykonávaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym postojom voči ľuďom rómskeho pôvodu v Európe [2020/2011(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0229)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 19)

Príprava osobitného zasadnutia Európskej rady so zameraním na nebezpečnú eskaláciu a úlohu Turecka vo východnom Stredomorí
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0260/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0230)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 20)

(Návrh uznesenia B9-0258/2020 sa stal bezpredmetným.)

Situácia v Bielorusku
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0271/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0231)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 21)

(Návrh uznesenia B9-0273/2020 sa stal bezpredmetným.)

Situácia v Rusku, otrava Alexeja Navaľného
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0280/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0232)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 22)

(Návrh uznesenia B9-0279/2020 sa stal bezpredmetným.)

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k týmto dokumentom:

Prípad Dr. Denisa Mukwegeho v Konžskej demokratickej republike (KDR)
Návrh spoločného uznesenia (RC-B9-0287/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0234)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 24)

Humanitárna situácia v Mozambiku
Návrh spoločného uznesenia (RC-B9-0300/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0235)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 25)

Covid-19: Koordinácia hodnotení zdravotného stavu a klasifikácie rizika a dôsledkov pre Schengen a jednotný trh na úrovni EÚ
Návrh spoločného uznesenia (RC-B9-0257/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0240)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 30)

Význam mestskej a zelenej infraštruktúry – Európsky rok zelenších miest 2022
Návrh uznesenia B9-0243/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0240)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 31)

(Rokovanie bolo prerušené o 12.40 h.)

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia