Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2708(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0246/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/09/2020 - 16

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0239

Protokół
XML 15k
Czwartek, 17 września 2020 r. - Bruksela

16. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowań końcowych nad następującymi dokumentami:

Sytuacja na Filipinach, w tym sprawa Marii Ressy
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0290/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0233)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 23)

Sprawa dr Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0287/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0234)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 24)

(Projekt rezolucji B9-0286/2020 stał się bezprzedmiotowy.)

Sytuacja humanitarna w Mozambiku
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0300/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0235)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 25)

(Projekty rezolucji B9-0285/2020 i B9-0299/2020 stały się bezprzedmiotowe.)

Zrównoważony rynek kolejowy w związku z pandemią COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - komisja TRAN

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto ze zmianami (P9_TA(2020)0236)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 26)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Projekt budżetu korygującego nr 8: Zwiększenie środków na płatności przeznaczonych na instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych w celu sfinansowania strategii w sprawie szczepionek przeciwko Covid-19 oraz na wpływ inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - komisja BUDG

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0237)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 27)

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 oraz art. 112 ust. 4 lit. c) Regulaminu: Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości różnych substancji, w tym flonikamidu, haloksyfopu i mandestrobiny
Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 oraz art. 112 ust. 4 lit. c) Regulaminu w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cykloksydymu, flonikamidu, haloksyfopu, mandestrobiny, mepikwatu, szczepu Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 i proheksadionu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - komisja ENVI - Posłanka odpowiedzialna: Michèle Rivasi

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0238)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 28)

Odbudowa życia kulturalnego w Europie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0246/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0239)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 29)

Covid-19: Koordynacja przez UE ocen sytuacji zdrowotnej i klasyfikacji ryzyka oraz konsekwencje dla Schengen i jednolitego rynku
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0257/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0240)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 30)

(Projekt rezolucji B9-0267/2020 stał się bezprzedmiotowy.)

Znaczenie infrastruktury miejskiej i zielonej – Europejski Rok Zielonych Miast 2022
Projekt rezolucji B9-0243/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0241)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16 i 17 września 2020 r., pkt 31)

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności