Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2708(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0246/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/09/2020 - 16

Antagna texter :

P9_TA(2020)0239

Protokoll
XML 15k
Torsdagen den 17 september 2020 - Bryssel

16. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av slutomröstningarna om

Situationen i Filippinerna, inklusive fallet Maria Ressa
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0290/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0233)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 23)

Fallet Denis Mukwege i Demokratiska republiken Kongo
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0287/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0234)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 24)

(Resolutionsförslag B9-0286/2020 bortföll.)

Den humanitära situationen i Moçambique
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0300/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0235)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 25)

(Resolutionsförslagen B9-0285/2020 och B9-0299/2020 bortföll.)

Hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-pandemin ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2020)0236)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 26)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Förslag till ändringsbudget nr 8: Ökning av betalningsbemyndiganden för krisstödsinstrumentet som finansierar strategin för vacciner mot covid-19 och för investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset plus (CRII+)
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - BUDG-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0237)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 27)

Invändning enligt artikel 112.2, 112.3 och 112.4 c: Gränsvärden för flera ämnen, däribland flonicamid, haloxifop, mandestrobin
Resolutionsförslag, i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4 c i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cykloxydim, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola stam NRRL Y-27328 och prohexadion i eller på vissa produkter (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - ENVI-utskottet - Ansvarig ledamot: Michèle Rivasi

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0238)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 28)

Kulturell återhämtning i Europa
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0246/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0239)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 29)

Covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen och den inre marknaden
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0257/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0240)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 30)

(Resolutionsförslag B9-0267/2020 bortföll.)

Vikten av grön infrastruktur i städerna – Europaåret för grönare städer 2022
Resolutionsförslag B9-0243/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0241)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 31)

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy