Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 1k
Czwartek, 17 września 2020 r. - Bruksela

19. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący powiadomił zgodnie z art. 63 ust. 1 Regulaminu o otrzymaniu następujących stanowisk Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych – Przyjęte przez Radę 20 lipca 2020 r. (06799/1/2020 - C9-0291/2020 – 2018/0047(COD)) - (09424/2020 - COM(2020)0356)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 – Uzasadnienie Rady – Przyjęte przez Radę 20 lipca 2020 r. (06800/1/2020 - C9-0292/2020 – 2018/0048(COD)) - (09425/2020 - COM(2020)0356)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Trzymiesięczny termin, w jakim Parlament powinien zająć stanowiska, zaczyna zatem biec od jutra, tj. od dnia 18 września 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności