Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Torsdagen den 17 september 2020 - Bryssel

21. Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 22 juli 2020)

CULT-utskottet

- Utformning av politiken för digital utbildning (2020/2135(INI))
(rådgivande utskott: EMPL (artikel 57 i arbetsordningen), FEMM)

AFCO-utskottet

- Stärka transparensen och integriteten i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor (2020/2133(INI))
(rådgivande utskott: CONT, ECON, JURI (artikel 57 i arbetsordningen), PETI)

- Parlamentets initiativrätt (2020/2132(INI))
(rådgivande utskott: JURI (artikel 57 i arbetsordningen))

JURI-utskottet

- Företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet (2020/2129(INL))
(rådgivande utskott: AFET (artikel 57 i arbetsordningen), DEVE, INTA (artikel 57 i arbetsordningen), ECON)

ECON-utskottet

- Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2020 (2020/2124(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, BUDG (artikel 57 i arbetsordningen))

AFET-utskottet

- Konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien (2020/2115(INI))
(rådgivande utskott: INTA (artikel 57 i arbetsordningen), TRAN (artikel 57 i arbetsordningen))

- EU och försvaret av multilateralismen (2020/2114(INI))
(rådgivande utskott: INTA (artikel 57 i arbetsordningen))

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy