Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 10k
Torsdag den 17. september 2020 - Bruxelles

22. Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger

Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 47)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 22. juli 2020)

JURI

- Ansvarlig privat finansiering af retssager (2020/2130(INL))
(rådg.udv.: ECON)

- Virksomheders due diligence og virksomhedsansvar (2020/2129(INL))
(rådg.udv.: AFET (forretningsordenens artikel 57), DEVE, INTA (forretningsordenens artikel 57), ECON)

Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 22. juli 2020)

JURI

- Bæredygtig virksomhedsledelse (2020/2137(INI))
(rådg.udv.: INTA, ECON, EMPL, ENVI)

AFCO

- Vurdering af gennemførelsen af artikel 50 i EUT (2020/2136(INI))
(rådg.udv.: AFET, INTA, EMPL)

- Styrkelse af gennemsigtigheden og integriteten i EU-institutionerne gennem oprettelse af et uafhængigt etisk organ i EU (2020/2133(INI))
(rådg.udv.: CONT, ECON, JURI (forretningsordenens artikel 57), PETI)

- Parlamentets initiativret (2020/2132(INI))
(rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 57))

CULT

- Udformning af digital uddannelsespolitik (2020/2135(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 57), FEMM)

AFET

- Klimaændringernes indvirkning på menneskerettighederne og miljøforkæmperes rolle i denne sag (2020/2134(INI))
(rådg.udv.: DEVE, ENVI, LIBE)

- Beskyttelse af menneskerettighederne og EU's eksterne migrationspolitik (2020/2116(INI))
(rådg.udv.: DEVE, LIBE, FEMM)

- Konnektivitet og forbindelserne mellem EU og Asien (2020/2115(INI))
(rådg.udv.: INTA (forretningsordenens artikel 57), TRAN (forretningsordenens artikel 57))

- EU og forsvaret for multilateralisme (2020/2114(INI))
(rådg.udv.: INTA (forretningsordenens artikel 57))

- Fremme af regional stabilitet og sikkerhed i det bredere Mellemøsten (2020/2113(INI))

- Arktis: muligheder, bekymringer og sikkerhedsudfordringer (2020/2112(INI))

- Udenrigspolitiske konsekvenser af covid 19-udbruddet (2020/2111(INI))

ITRE

- En ny strategi for europæiske SMV'er (2020/2131(INI))
(rådg.udv.: INTA, ECON, EMPL, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI)

CONT

- Hvor effektivt har medlemsstaterne anvendt midlerne fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (i tilfælde af naturkatastrofer)? (2020/2127(INI))
(rådg.udv.: BUDG)

- FFR 2021-2027: bekæmpelse af oligarkstrukturer, beskyttelse af EU-midler mod svig og interessekonflikter (2020/2126(INI))
(rådg.udv.: AGRI)

PETI

- Den Europæiske Ombudsmands virksomhed - årsberetning 2020 (2020/2125(INI))

ECON

- Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2020 (2020/2124(INI))
(rådg.udv.: DEVE, BUDG (forretningsordenens artikel 57))

- Den Europæiske Centralbank – årsberetning for 2020 (2020/2123(INI))

- Bankunionen – årsberetning 2020 (2020/2122(INI))

FEMM

- Kønsperspektivet i covid-19-krisen og perioden efter krisen (2020/2121(INI))
(rådg.udv.: LIBE)

REGI

- Et stærkere partnerskab med regionerne i den yderste periferi (2020/2120(INI))

DEVE

- EU's udviklingssamarbejdes og humanitære bistands rolle i håndteringen af følgerne af covid-19-pandemien (2020/2118(INI))
(rådg.udv.: CULT)

INTA

- Handelsrelaterede aspekter og følgerne af covid-19-udbruddet (2020/2117(INI))
(rådg.udv.: DEVE, AGRI)

Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 118)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 22. juli 2020)

AFET

- Henstilling til Rådet om FN's Generalforsamlings 75. samling (2020/2128(INI))

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik