Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 10k
Torstai 17. syyskuuta 2020 - Bryssel

22. Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä

Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 47 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 22. heinäkuuta 2020)

JURI-valiokunta

- Riita-asioiden vastuullinen yksityisrahoitus (2020/2130(INL))
(lausuntoa varten: ECON)

- Yritysten huolellisuusvelvoite ja vastuuvelvollisuus (2020/2129(INL))
(lausuntoa varten: AFET (työjärjestyksen 57 artikla), DEVE, INTA (työjärjestyksen 57 artikla), ECON)

Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 22. heinäkuuta 2020)

JURI-valiokunta

- Yritysten kestävä hallinnointi (2020/2137(INI))
(lausuntoa varten: INTA, ECON, EMPL, ENVI)

AFCO-valiokunta

- SEU:n 50 artiklan soveltamisen arviointi (2020/2136(INI))
(lausuntoa varten: AFET, INTA, EMPL)

- Avoimuuden ja lahjomattomuuden vahvistaminen EU:n toimielimissä perustamalla riippumaton EU:n eettinen elin (2020/2133(INI))
(lausuntoa varten: CONT, ECON, JURI (työjärjestyksen 57 artikla), PETI)

- Parlamentin aloiteoikeus (2020/2132(INI))
(lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 57 artikla))

CULT-valiokunta

- Digitaalisen koulutuspolitiikan muotoilu (2020/2135(INI))
(lausuntoa varten: EMPL (työjärjestyksen 57 artikla), FEMM)

AFET-valiokunta

- Ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisoikeuksiin ja ympäristönsuojelijoiden rooli siinä (2020/2134(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, ENVI, LIBE)

- Ihmisoikeuksien suojelu ja EU:n ulkoinen muuttoliikepolitiikka (2020/2116(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, LIBE, FEMM)

- EU:n ja Aasian yhteydet (2020/2115(INI))
(lausuntoa varten: INTA (työjärjestyksen 57 artikla), TRAN (työjärjestyksen 57 artikla))

- EU ja monenvälisyyden puolustaminen (2020/2114(INI))
(lausuntoa varten: INTA (työjärjestyksen 57 artikla))

- Alueellisen vakauden ja turvallisuuden edistäminen laajemmalla Lähi-idän alueella (2020/2113(INI))

- Arktinen alue: mahdollisuudet, huolenaiheet ja turvallisuushaasteet (2020/2112(INI))

- Covid-19-pandemian ulkopoliittiset seuraukset (2020/2111(INI))

ITRE-valiokunta

- Uusi eurooppalaisia pk-yrityksiä koskeva strategia (2020/2131(INI))
(lausuntoa varten: INTA, ECON, EMPL, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI)

CONT-valiokunta

- Kuinka tehokkaasti jäsenvaltiot käyttävät solidaarisuusrahaston kautta (luonnonkatastrofien vuoksi) myönnettyjä EU:n varoja? (2020/2127(INI))
(lausuntoa varten: BUDG)

- Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027: harvainvaltaisten rakenteiden torjuminen, EU:n varojen suojeleminen petoksilta ja eturistiriidat (2020/2126(INI))
(lausuntoa varten: AGRI)

PETI-valiokunta

- Euroopan oikeusasiamiehen toiminta – vuosikertomus 2020 (2020/2125(INI))

ECON-valiokunta

- Euroopan investointipankin rahoitustoiminta – vuosikertomus 2020 (2020/2124(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, BUDG (työjärjestyksen 57 artikla))

- Euroopan keskuspankki – vuosikertomus 2020 (2020/2123(INI))

- Pankkiunioni - vuosikertomus 2020 (2020/2122(INI))

FEMM-valiokunta

- Covid-19-kriisi ja sen jälkeinen aika sukupuolinäkökulmasta tarkastellen (2020/2121(INI))
(lausuntoa varten: LIBE)

REGI-valiokunta

- Kumppanuuden vahvistaminen EU:n syrjäisimipien seutujen kanssa (2020/2120(INI))

DEVE-valiokunta

- EU:n kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun rooli käsiteltäessä covid-19-pandemian seurauksia (2020/2118(INI))
(lausuntoa varten: CULT)

INTA-valiokunta

- Covid-19-pandemian kauppaan liittyvät näkökohdat ja vaikutukset (2020/2117(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, AGRI)

Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 118 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 22. heinäkuuta 2020)

AFET-valiokunta

- Suositus neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 75. istunnon johdosta (2020/2128(INI))

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö