Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 10k
Czwartek, 17 września 2020 r. - Bruksela

22. Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 47 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22 lipca 2020 r.)

komisja JURI

- Odpowiedzialne finansowanie prywatnych kosztów postępowań sądowych (2020/2130(INL))
(opinia: ECON)

- Należyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw (2020/2129(INL))
(opinia: AFET (art. 57 Regulaminu), DEVE, INTA (art. 57 Regulaminu), ECON)

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22 lipca 2020 r.)

komisja JURI

- Zrównoważony ład korporacyjny (2020/2137(INI))
(opinia: INTA, ECON, EMPL, ENVI)

komisja AFCO

- Ocena wdrożenia art. 50 TUE (2020/2136(INI))
(opinia: AFET, INTA, EMPL)

- Wzmocnienie przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE poprzez ustanowienie niezależnego unijnego organu ds. etyki (2020/2133(INI))
(opinia: CONT, ECON, JURI (art. 57 Regulaminu), PETI)

- Parlamentarne prawo inicjatywy (2020/2132(INI))
(opinia: JURI (art. 57 Regulaminu))

komisja CULT

- Kształtowanie polityki edukacji cyfrowej (2020/2135(INI))
(opinia: EMPL (art. 57 Regulaminu), FEMM)

komisja AFET

- Wpływ zmiany klimatu na prawa człowieka i rola obrońców środowiska w tej kwestii (2020/2134(INI))
(opinia: DEVE, ENVI, LIBE)

- Ochrona praw człowieka i zewnętrzna polityka migracyjna UE (2020/2116(INI))
(opinia: DEVE, LIBE, FEMM)

- Łączność i stosunki UE–Azja (2020/2115(INI))
(opinia: INTA (art. 57 Regulaminu), TRAN (art. 57 Regulaminu))

- UE i obrona multilateralizmu (2020/2114(INI))
(opinia: INTA (art. 57 Regulaminu))

- Promowanie stabilności i bezpieczeństwa w szeroko rozumianym regionie Bliskiego Wschodu (2020/2113(INI))

- Arktyka: możliwości, obawy i wyzwania związane z bezpieczeństwem (2020/2112(INI))

- Wpływ pandemii COVID-19 na politykę zagraniczną (2020/2111(INI))

komisja ITRE

- Nowa strategia dla europejskich MŚP (2020/2131(INI))
(opinia: INTA, ECON, EMPL, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI)

komisja CONT

- Jak skutecznie państwa członkowskie wykorzystały środki finansowe UE z Funduszu Solidarności (w sytuacjach klęsk żywiołowych) (2020/2127(INI))
(opinia: BUDG)

- WRF na lata 2021–2027: zwalczanie oligarchicznych struktur, ochrona funduszy UE przed nadużyciami finansowymi i konfliktami interesów (2020/2126(INI))
(opinia: AGRI)

komisja PETI

- Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – sprawozdanie roczne za 2019 r. (2020/2125(INI))

komisja ECON

- Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2020 (2020/2124(INI))
(opinia: DEVE, BUDG (art. 57 Regulaminu))

- Europejski Bank Centralny – raport roczny za rok 2020 (2020/2123(INI))

- Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2020 (2020/2122(INI))

komisja FEMM

- Perspektywa płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym (2020/2121(INI))
(opinia: LIBE)

komisja REGI

- W kierunku silniejszego partnerstwa z regionami najbardziej oddalonymi UE (2020/2120(INI))

komisja DEVE

- Znaczenie unijnej współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej w radzeniu sobie ze skutkami pandemii COVID-19 (2020/2118(INI))
(opinia: CULT)

komisja INTA

- Aspekty handlowe pandemii COVID-19 i jej konsekwencje dla handlu (2020/2117(INI))
(opinia: DEVE, AGRI)

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 118 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22 lipca 2020 r.)

komisja AFET

- Zalecenie dla Rady w sprawie 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (2020/2128(INI))

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności