Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 9k
Četrtek, 17. september 2020 - Bruselj

22. Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil

Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil (člen 47 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22. julija 2020)

odbor JURI

- Odgovorno zasebno financiranje sodnih postopkov (2020/2130(INL))
(mnenje: ECON)

- Primerna skrbnost in odgovornost podjetij (2020/2129(INL))
(mnenje: AFET (člen 57 Poslovnika), DEVE, INTA (člen 57 Poslovnika), ECON)

Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22. julija 2020)

odbor JURI

- Trajnostno upravljanje podjetij (2020/2137(INI))
(mnenje: INTA, ECON, EMPL, ENVI)

odbor AFCO

- Ocena izvajanja člena 50 PEU (2020/2136(INI))
(mnenje: AFET, INTA, EMPL)

- Ustanovitev neodvisnega organa EU za etiko, da bi povečali preglednost in integriteto v institucijah EU (2020/2133(INI))
(mnenje: CONT, ECON, JURI (člen 57 Poslovnika), PETI)

- Pravica Parlamenta do pobude (2020/2132(INI))
(mnenje: JURI (člen 57 Poslovnika))

odbor CULT

- Oblikovanje digitalne izobraževalne politike (2020/2135(INI))
(mnenje: EMPL (člen 57 Poslovnika), FEMM)

odbor AFET

- Učinki podnebnih sprememb na človekove pravice in vloga okoljevarstvenikov pri tem vprašanju (2020/2134(INI))
(mnenje: DEVE, ENVI, LIBE)

- Varstvo človekovih pravic in zunanja migracijska politika EU (2020/2116(INI))
(mnenje: DEVE, LIBE, FEMM)

- Povezljivost in odnosi med EU in Azijo (2020/2115(INI))
(mnenje: INTA (člen 57 Poslovnika), TRAN (člen 57 Poslovnika))

- EU in zaščita multilateralizma (2020/2114(INI))
(mnenje: INTA (člen 57 Poslovnika))

- Spodbujanje regionalne stabilnosti in varnosti v širši bližnjevzhodni regiji (2020/2113(INI))

- Arktika: priložnosti, pomisleki in varnostni izzivi (2020/2112(INI))

- Zunanjepolitične posledice pandemije covida-19 (2020/2111(INI))

odbor ITRE

- Nova strategija za evropska mala in srednja podjetja (2020/2131(INI))
(mnenje: INTA, ECON, EMPL, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI)

odbor CONT

- Kako učinkovito so države članice uporabile denar EU prek Solidarnostnega sklada (v primeru naravnih nesreč) (2020/2127(INI))
(mnenje: BUDG)

- Večletni finančni okvir 2021-2027: boj proti oligarhičnim strukturam, zaščita sredstev EU pred goljufijami in nasprotji interesov (2020/2126(INI))
(mnenje: AGRI)

odbor PETI

- Letno poročilo o dejavnostih evropskega varuha človekovih pravic za leto 2019 (2020/2125(INI))

odbor ECON

- Finančne dejavnosti Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2020 (2020/2124(INI))
(mnenje: DEVE, BUDG (člen 57 Poslovnika))

- Evropska centralna banka – letno poročilo za leto 2020 (2020/2123(INI))

- Bančna unija - letno poročilo za leto 2020 (2020/2122(INI))

odbor FEMM

- Vidik enakosti spolov v obdobju krize zaradi COVID-19 in obdobju po krizi (2020/2121(INI))
(mnenje: LIBE)

odbor REGI

- Trdnejšemu partnerstvu z najbolj oddaljenimi regijami EU naproti (2020/2120(INI))

odbor DEVE

- Vloga razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči pri odpravljanju posledic pandemije zaradi covida-19 (2020/2118(INI))
(mnenje: CULT)

odbor INTA

- Trgovinski vidiki in posledice pandemije covida-19 (2020/2117(INI))
(mnenje: DEVE, AGRI)

Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil (člen 118 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22. julija 2020)

odbor AFET

- Priporočilo Svetu o 75. zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (2020/2128(INI))

Zadnja posodobitev: 19. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov