Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 17 септември 2020 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Борба със сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца (разискване)
 5.Първо гласуване
 6.Борба със сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца (продължeние на разискването)
 7.Културно възстановяване на Европа (внесени предложения за резолюция)
 8.Значението на градската и зелената инфраструктура: 2022 година – Европейска година за по-зелени градове (разискване)
 9.Необходимостта от незабавен и хуманитарен отговор от страна на ЕС на настоящото положение в бежанския лагер в Мория (разискване)
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
11.1.Положението във Филипините, включително случая на Мария Реса
  
11.2.Случаят на д-р Денис Муквеге в Демократична република Конго (ДРК)
  
11.3.Хуманитарната ситуация в Мозамбик
 12.Обявяване на резултатите от гласуването
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Второ гласуване
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Обявяване на резултатите от гласуването
 17.Обяснения на вот
 18.Поправки на вот и намерения за гласуване
 19.Позиции на Съвета на първо четене
 20.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)
 21.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)
 22.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива
 23.Оттегляне на процедури за доклади по собствена инициатива
 24.Внасяне на документи
 25.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 26.График на следващите заседания
 27.Закриване на заседанието
 28.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (225 kb) Присъствен списък (45 kb) Резултати от гласувания (490 kb) Резултати от поименно гласуване (2841 kb) 
 
Протокол (225 kb) Присъствен списък (45 kb) Резултати от гласувания (490 kb) Резултати от поименно гласуване (2841 kb) 
 
Протокол (84 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (111 kb) Резултати от поименно гласуване (113 kb) 
 
Протокол (326 kb) Присъствен списък (86 kb) Резултати от гласувания (291 kb) Резултати от поименно гласуване (857 kb) 
Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност