Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 17 september 2020 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 3.Hervatting van de vergadering
 4.De bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen (debat)
 5.Eerste stemming
 6.De bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen (voortzetting van het debat)
 7.Cultureel herstel van Europa (ingediende ontwerpresoluties)
 8.Het belang van stedelijke en groene infrastructuur – Europees Jaar van groenere steden 2022 (debat)
 9.De noodzaak van een onmiddellijke humanitaire EU-respons op de huidige situatie in het vluchtelingenkamp Moria (debat)
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
11.1.De situatie in de Filipijnen, onder meer het geval van Maria Ressa
  
11.2.Het geval van dr. Denis Mukwege in de Democratische Republiek Congo (DRC)
  
11.3.De humanitaire situatie in Mozambique
 12.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Tweede stemming
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 17.Stemverklaringen
 18.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 19.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 20.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)
 21.Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement)
 22.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen
 23.Intrekking van procedures voor initiatiefverslagen
 24.Ingekomen stukken
 25.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten
 26.Rooster van de volgende vergaderingen
 27.Sluiting van de vergadering
 28.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (195 kb) Presentielijst (44 kb) Stemmingsuitslagen (450 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2840 kb) 
 
Notulen (195 kb) Presentielijst (44 kb) Stemmingsuitslagen (450 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2840 kb) 
 
Notulen (79 kb) Presentielijst (12 kb) Stemmingsuitslagen (100 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (108 kb) 
 
Notulen (303 kb) Presentielijst (75 kb) Stemmingsuitslagen (283 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (844 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid