Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 17 września 2020 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci (debata)
 5.Pierwsza część głosowania
 6.Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci (ciąg dalszy debaty)
 7.Odbudowa życia kulturalnego w Europie (złożone projekty rezolucji)
 8.Znaczenie infrastruktury miejskiej i zielonej – Europejski Rok Zielonych Miast 2022 (debata)
 9.Potrzeba natychmiastowego podjęcia przez UE działań humanitarnych w reakcji na obecną sytuację w obozie dla uchodźców w Morii (debata)
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  11.1.Sytuacja na Filipinach, w tym sprawa Marii Ressy
  11.2.Sprawa dr Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga
  11.3.Sytuacja humanitarna w Mozambiku
 12.Ogłoszenie wyników głosowania
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Druga część głosowania
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Ogłoszenie wyników głosowania
 17.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 18.Korekty i zamiary głosowania
 19.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 20.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)
 21.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)
 22.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy
 23.Wycofanie procedur sprawozdań z własnej inicjatywy
 24.Składanie dokumentów
 25.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów
 26.Kalendarz następnych posiedzeń
 27.Zamknięcie posiedzenia
 28.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (198 kb)
20/11/2020 17:40
 Lista obecności (44 kb)
11/11/2020 12:11
 Wyniki głosowania (448 kb)
04/11/2020 23:08
 Głosowanie imienne (4378 kb)
07/12/2020 16:52
 
 
Protokół (198 kb)
20/11/2020 17:40
 Lista obecności (44 kb)
11/11/2020 12:11
 Wyniki głosowania (448 kb)
04/11/2020 23:08
 Głosowanie imienne (4378 kb)
07/12/2020 16:52
 
 
Protokół (80 kb)
20/11/2020 17:40
 Lista obecności (12 kb)
11/11/2020 12:11
 Wyniki głosowania (102 kb)
09/11/2020 19:08
 Głosowanie imienne (108 kb)
09/11/2020 19:16
 
 
Protokół (313 kb)
20/11/2020 17:40
 Lista obecności (76 kb)
11/11/2020 12:11
 Wyniki głosowania (297 kb)
09/11/2020 19:08
 Głosowanie imienne (844 kb)
09/11/2020 19:16
 
Ostatnia aktualizacja: 20 listopada 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności