Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 17 september 2020 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn (debatt)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn (fortsättning på debatten)
 7.Kulturell återhämtning i Europa (ingivna resolutionsförslag)
 8.Vikten av grön infrastruktur i städerna – Europaåret för grönare städer 2022 (debatt)
 9.Behovet av en omedelbar och humanitär reaktion från EU:s sida på den rådande situationen i flyktinglägret i Moria (debatt)
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
11.1.Situationen i Filippinerna, inklusive fallet Maria Ressa
  
11.2.Fallet Denis Mukwege i Demokratiska republiken Kongo
  
11.3.Den humanitära situationen i Moçambique
 12.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Andra omröstningsomgången
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 17.Röstförklaringar
 18.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 19.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 20.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)
 21.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)
 22.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden
 23.Tillbakadragande av initiativbetänkanden
 24.Inkomna dokument
 25.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 26.Datum för nästa sammanträdesperiod
 27.Avslutande av sammanträdet
 28.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (196 kb) Närvarolista (44 kb) Omröstningsresultat (446 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2840 kb) 
 
Protokoll (196 kb) Närvarolista (44 kb) Omröstningsresultat (446 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2840 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Närvarolista (12 kb) Omröstningsresultat (100 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (113 kb) 
 
Protokoll (297 kb) Närvarolista (76 kb) Omröstningsresultat (271 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (843 kb) 
Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy