Index 
Jegyzőkönyv
XML 200kPDF 307kWORD 79k
2020. szeptember 17., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.A szavazás eredményének bejelentése
 3.Az ülés folytatása
 4.A gyermekek szexuális bántalmazása és szexuális kizsákmányolása elleni küzdelem (vita)
 5.Első szavazási kör
 6.A gyermekek szexuális bántalmazása és szexuális kizsákmányolása elleni küzdelem (a vita folytatása)
 7.Európa kulturális helyreállítása (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 8.A városi és zöld infrastruktúra jelentősége – 2022, a környezetbarátabb városok európai éve (vita)
 9.A moriai menekülttábor jelenlegi helyzetére vonatkozó azonnali uniós humanitárius válasz szükségessége (vita)
 10.Az ülés folytatása
 11.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
11.1.A fülöp-szigeteki helyzet, többek között Maria Ressa ügye
  
11.2.Dr. Denis Mukwege ügye a Kongói Demokratikus Köztársaságban
  
11.3.A Mozambikban kialakult humanitárius helyzet
 12.A szavazás eredményének bejelentése
 13.Az ülés folytatása
 14.Második szavazási kör
 15.Az ülés folytatása
 16.A szavazás eredményének bejelentése
 17.A szavazáshoz fűzött indokolások
 18.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 19.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 20.A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)
 21.Társbizottságok (az eljárási szabályzat 57. cikke)
 22.Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről
 23.Saját kezdeményezésű jelentésekkel kapcsolatos eljárások visszavonása
 24.Dokumentumok benyújtása
 25.Az aktuális ülés jegyzőkönyveinek elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 26.A következő ülésnapok időpontja
 27.Az ülés berekesztése
 28.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 8.30-kor nyitják meg.


2. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa az alábbiról tartott zárószavazás eredményét:

Gépjárművek típusjóváhagyása (valós vezetési körülmények közötti kibocsátások) ***I
Jelentés a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Esther de Lange (A9-0139/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Elfogadva. (P9_TA(2020)0222)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 12. pont)

KÉRELEM BIZOTTSÁG ELÉ VALÓ VISSZAUTALÁSRA

Név szerinti szavazással jóváhagyva (601 mellette, 81 ellene, 14 tartózkodás)

A Méltányos Átállást Támogató Alap ***I
Jelentés a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Elfogadva. (P9_TA(2020)0223)

(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 13. pont)

KÉRELEM BIZOTTSÁG ELÉ VALÓ VISSZAUTALÁSRA

Név szerinti szavazással jóváhagyva (610 mellette, 23 ellene, 63 tartózkodás)

Fegyverkivitel: A 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása
Jelentés a fegyverkivitelről: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása [2020/2003(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0224)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 14. pont)

Az elnök felolvassa az alábbiakhoz kapcsolódó módosításokról szóló szavazás eredményeit:

Fenntartható vasúti piac a Covid19-világjárványra tekintettel ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0236)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 26. pont)

Az Európai Tanács rendkívüli ülésének előkészítése, különös tekintettel a veszélyes eszkalációra és Törökország szerepére a Földközi-tenger keleti térségében
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0260/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0230)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 20. pont)

A belarusz helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0271/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0231)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 21. pont)

Az oroszországi helyzet, Alekszej Navalnij megmérgezése
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0280/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0232)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 22. pont)

(Az ülést 08.34-kor felfüggesztik.)


3. Az ülés folytatása

Az ülés 8.45-kor folytatódik.


4. A gyermekek szexuális bántalmazása és szexuális kizsákmányolása elleni küzdelem (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A gyermekek szexuális bántalmazása és szexuális kizsákmányolása elleni küzdelem (2020/2702(RSP))

Ylva Johansson (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jeroen Lenaers, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Christine Anderson, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Saskia Bricmont, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jorge Buxadé Villalba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Anne-Sophie Pelletier, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ewa Kopacz, Javier Moreno Sánchez, France Jamet, Marcel Kolaja, Jadwiga Wiśniewska, Marion Walsmann, Josianne Cutajar, Jean-Lin Lacapelle, Assita Kanko, Lena Düpont, Beata Kempa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Javier Zarzalejos és Laura Ferrara.

(A vita folytatása: 2020.9.17-i jegyzőkönyv, 6. pont )


5. Első szavazási kör

A Parlament zárószavazást tart a következőkről:

—   A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének megállapítása
Időközi jelentés a jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020);

—   A környezetbe kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos stratégiai megközelítés
Állásfoglalási indítvány B9-0242/2020;

—   Az uniós épületállomány energiahatékonysági potenciáljának maximalizálása
Jelentés az uniós épületállomány energiahatékonysági potenciáljának maximalizálásáról [2020/2070(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020);

—   Gyógyszerhiány – hogyan kezeljük az egyre növekvő problémát?
Jelentés a gyógyszerhiányról – hogyan kezeljük az egyre növekvő problémát? [2020/2071(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020);

—   A nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtása: a roma származású személyekkel szembeni negatív hozzáállás elleni küzdelem Európában
Jelentés a nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtásáról: a roma származású személyekkel szembeni negatív hozzáállás elleni küzdelem Európában [2020/2011(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Romeo Franz (A9-0147/2020);

—   Az Európai Tanács rendkívüli ülésének előkészítése, különös tekintettel a veszélyes eszkalációra és Törökország szerepére a Földközi-tenger keleti térségében
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0260/2020;

—   A belarusz helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0271/2020;

—   Az oroszországi helyzet, Alekszej Navalnij megmérgezése
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0280/2020.

A Parlament szavazást tart az alábbiakhoz kapcsolódó módosításokról:

—   Dr. Denis Mukwege ügye a Kongói Demokratikus Köztársaságban
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, amely az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványok helyébe lép: B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 és B9-0298/2020, az eljárási szabályzat 144. cikkének (5) bekezdése és 132. cikkének (4) bekezdése alaján benyújtotta: Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou és Tomáš Zdechovský, a PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri és Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében, Frédérique Ries, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță és Ramona Strugariu, a Renew képviselőcsoport nevében, Salima Yenbou, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Assita Kanko, az ECR képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, Dr. Denis Mukwege ügyéről a Kongói Demokratikus Köztársaságban (2020/2783(RSP)) (RC-B9-0287/2020);

—   A Mozambikban kialakult humanitárius helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, amely az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványok helyébe lép: B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 és B9-0304/2020, az eljárási szabályzat 144. cikkének (5) bekezdése és 132. cikkének (4) bekezdése alaján benyújtotta: Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou és Tomáš Zdechovský, a PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță és Ramona Strugariu, a Renew képviselőcsoport nevében, Katrin Langensiepen, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Anna Fotyga, Assita Kanko és Bogdan Rzońca, az ECR képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, a Mozambikban kialakult humanitárius helyzetről (2020/2784(RSP)) (RC-B9-0300/2020);

—   Covid19: az egészségügyi értékelések és kockázati besorolások uniós koordinálása és a schengeni térségre és az egységes piacra gyakorolt következmények
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, amely az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványok helyébe lép: B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 és B9-0269/2020, az eljárási szabályzat és 132. cikkének (2) és (4) bekezdése alaján benyújtotta: Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese és Roberta Metsola, a PPE képviselőcsoport nevében, Sara Cerdas, az S&D képviselőcsoport nevében, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță és Dita Charanzová, a Renew képviselőcsoport nevében, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana és Tilly Metz, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Kateřina Konečná, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Covid19: az egészségügyi értékelések és kockázati besorolások uniós koordinálásáról és a schengeni térségre és az egységes piacra gyakorolt következményekről (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   A városi és zöld infrastruktúra jelentősége – 2022, a környezetbarátabb városok európai éve
Állásfoglalási indítvány B9-0243/2020.

A szavazás vége: 10.45.

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 12.30.


6. A gyermekek szexuális bántalmazása és szexuális kizsákmányolása elleni küzdelem (a vita folytatása)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A gyermekek szexuális bántalmazása és szexuális kizsákmányolása elleni küzdelem (2020/2702(RSP))

(A vita eleje: 2020.9.17-i jegyzőkönyv, 4. pont )

Felszólal: Ylva Johansson (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.


7. Európa kulturális helyreállítása (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: Európa kulturális helyreállítása (2019/2708(RSP))

A vita időpontja: 2020. július 10. (2020.7.10-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Alexis Georgoulis és Niyazi Kizilyürek, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Európa kulturális helyreállításáról (2020/2708(RSP)) (B9-0246/2020);

—   Tomasz Frankowski, a PPE képviselőcsoport nevében, Európa kulturális helyreállításáról (2020/2708(RSP)) (B9-0249/2020);

—   Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Irène Tolleret, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Andrus Ansip, Olivier Chastel, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Katalin Cseh, Samira Rafaela, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Stéphanie Yon-Courtin és Maite Pagazaurtundúa, a Renew képviselőcsoport nevében, Európa kulturális helyreállításáról (2020/2708(RSP)) (B9-0250/2020).

Szavazás: 2020.9.17-i jegyzőkönyv, 16. pont .


8. A városi és zöld infrastruktúra jelentősége – 2022, a környezetbarátabb városok európai éve (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000039/2020) felteszi: Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska és Idoia Villanueva Ruiz, az ENVI bizottságnevében, a Bizottsághoz: A városi és zöld infrastruktúra jelentősége – 2022, a környezetbarátabb városok európai éve (B9-0014/2020)

Christel Schaldemose kifejti a kérdést.

Virginijus Sinkevičius (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 136. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska és Idoia Villanueva Ruiz, az ENVI bizottság nevében, a környezetbarátabb városok európai évéről (2022) (2019/2805(RSP)) (B9-0243/2020).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.9.17-i jegyzőkönyv, 12.. pont .


9. A moriai menekülttábor jelenlegi helyzetére vonatkozó azonnali uniós humanitárius válasz szükségessége (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A moriai menekülttábor jelenlegi helyzetére vonatkozó azonnali uniós humanitárius válasz szükségessége (2020/2781(RSP))

Ylva Johansson (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ID képviselőcsoport nevében, és Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök

Felszólal: Emmanouil Fragkos, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Elena Kountoura, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ioannis Lagos, független, Malin Björk, két előző felszólaló felszólalása kapcsán (az elnök tudomásul veszi), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Malik Azmani, Gianantonio Da Re, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Miguel Urbán Crespo, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Teuvo Hakkarainen, Damien Carême, Helmut Geuking, Malin Björk, Antoni Comín i Oliveres, Loucas Fourlas, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Bernhard Zimniok, Damian Boeselager, Hermann Tertsch, Pernando Barrena Arza, Lena Düpont, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Diana Riba i Giner, Marisa Matias, Karlo Ressler, Pietro Bartolo, Barry Andrews, Margrete Auken, Idoia Villanueva Ruiz, Othmar Karas, Claudia Gamon, Michaela Šojdrová és Samira Rafaela.

Felszólal: Ylva Johansson.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 11.11-kor felfüggesztik.)


10. Az ülés folytatása

Az ülés 11.23-kor folytatódik.


11. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2020.9.16-i jegyzőkönyv, 17. pont .)


11.1. A fülöp-szigeteki helyzet, többek között Maria Ressa ügye

Állásfoglalási indítványok B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 és B9-0297/2020 (2019/2782(RSP))

Felszólal: Hannah Neumann és Frédérique Ries a vita lebonyolításáról (az elnök pontosít).

Hannah Neumann, Isabel Wiseler-Lima, Niels Fuglsang és Bernard Guetta előterjeszti a B9-0292/2020, B9-0295/2020, B9-0294/2020 és B9-0297/2020 állásfoglalásra irányuló indítványokat.

ELNÖKÖL:
Klára DOBREV alelnök

Miguel Urbán Crespo és Adam Bielan előterjeszti a B9-0290/2020 és B9-0291/2020 állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Lars Patrick Berg, a(z) ID képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Jutta Urpilainen (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.9.17-i jegyzőkönyv, 16. pont .


11.2. Dr. Denis Mukwege ügye a Kongói Demokratikus Köztársaságban

Állásfoglalási indítványok B9-0286/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 és B9-0298/2020 (2019/2783(RSP))

Maria Arena, Dominique Bilde, Loránt Vincze, Frédérique Ries, Salima Yenbou, Marisa Matias és Assita Kanko előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Krzysztof Hetman, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Carlos Zorrinho, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Christine Anderson, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Isabel Wiseler-Lima, Evelyn Regner, Samira Rafaela és Evin Incir.

Felszólal: Jutta Urpilainen (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.9.17-i jegyzőkönyv, 16. pont .


11.3. A Mozambikban kialakult humanitárius helyzet

Állásfoglalási indítványok B9-0286/2020, B9-0299/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 és B9-0304/2020 (2019/2784(RSP))

Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Jan-Christoph Oetjen, Katrin Langensiepen, Ryszard Czarnecki, Marisa Matias és Lars Patrick Berg előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Željana Zovko, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nacho Sánchez Amor, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Goerens, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, és Isabel Santos.

Felszólal: Jutta Urpilainen (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.9.17-i jegyzőkönyv, 16. pont .


12. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa az alábbiról tartott zárószavazás eredményét:

A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének megállapítása
Időközi jelentés a jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0225)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 15. pont)

A környezetbe kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos stratégiai megközelítés
Állásfoglalási indítvány B9-0242/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0226)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 16. pont)

Az uniós épületállomány energiahatékonysági potenciáljának maximalizálása
Jelentés az uniós épületállomány energiahatékonysági potenciáljának maximalizálásáról [2020/2070(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0227)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 17. pont)

Gyógyszerhiány – hogyan kezeljük az egyre növekvő problémát?
Jelentés a gyógyszerhiányról – hogyan kezeljük az egyre növekvő problémát? [2020/2071(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0228)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 18. pont)

A nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtása: a roma származású személyekkel szembeni negatív hozzáállás elleni küzdelem Európában
Jelentés a nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtásáról: a roma származású személyekkel szembeni negatív hozzáállás elleni küzdelem Európában [2020/2011(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0229)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 19. pont)

Az Európai Tanács rendkívüli ülésének előkészítése, különös tekintettel a veszélyes eszkalációra és Törökország szerepére a Földközi-tenger keleti térségében
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0260/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0230)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 20. pont)

(A B9-0258/2020 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

A belarusz helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0271/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0231)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 21. pont)

(A B9-0273/2020 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Az oroszországi helyzet, Alekszej Navalnij megmérgezése
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0280/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0232)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 22. pont)

(A B9-0279/2020 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Az elnök felolvassa az alábbiakhoz kapcsolódó módosításokról tartott szavazás eredményét:

Dr. Denis Mukwege ügye a Kongói Demokratikus Köztársaságban
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0287/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0234)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 24. pont)

A Mozambikban kialakult humanitárius helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0300/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0235)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 25. pont)

Covid19: az egészségügyi értékelések és kockázati besorolások uniós koordinálása és a schengeni térségre és az egységes piacra gyakorolt következmények
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0257/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0240)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 30. pont)

A városi és zöld infrastruktúra jelentősége – 2022, a környezetbarátabb városok európai éve
Állásfoglalási indítvány B9-0243/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0240)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 31. pont)

(Az ülést 12.40-kor felfüggesztik.)


13. Az ülés folytatása

Az ülés 12.59-kor folytatódik.


14. Második szavazási kör

A Parlament zárószavazást tart a következőkről:

—   A fülöp-szigeteki helyzet, többek között Maria Ressa ügye
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, amely az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványok helyébe lép: B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 és B9-0297/2020, az eljárási szabályzat 144. cikkének (5) bekezdése és 132. cikkének (4) bekezdése alaján benyújtotta: Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou és Tomáš Zdechovský, a PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, Marianne Vind és Niels Fuglsang, az S&D képviselőcsoport nevében, Bernard Guetta, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță és Ramona Strugariu, a Renew képviselőcsoport nevében, Hannah Neumann, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić és Elżbieta Kruk, az ECR képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, a fülöp-szigeteki helyzetről, többek között Maria Ressa ügyéről (2020/2782(RSP)) (RC-B9-0290/2020);

—   Dr. Denis Mukwege ügye a Kongói Demokratikus Köztársaságban
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0287/2020;

—   A Mozambikban kialakult humanitárius helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0300/2020;

—   Fenntartható vasúti piac a Covid19-világjárványra tekintettel ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN bizottság;

—   8. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A kifizetési előirányzatok növelése a Covid19-oltóanyag-stratégia finanszírozása érdekében a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz tekintetében, valamint a koronavírusra való reagálást célzó, kiterjesztett beruházási kezdeményezés hatásának kezelése érdekében
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - BUDG bizottság.

—   Végrehajtási jogi aktus elleni kifogás: egyes anyagok – többek között flonikamid, haloxifop, mandesztrobin – megengedett szermaradék-határértékei
Állásfoglalási indítvány, benyújtva az eljárási szabályzat 122. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint (4) bekezdésének c) pontja alapján, a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III., és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található cikloxidim, flonikamid, haloxifop, mandesztrobin, mepikvát, Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzs és prohexadion megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetéről (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - ENVI bizottság - Illetékes képviselő: Michèle Rivasi

—   Európa kulturális helyreállítása
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, amely az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványok helyébe lép: B9-0246/2020, B9-0249/2020 és B9-0250/2020, az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) és (4) bekezdése alaján benyújtotta: Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová és Sabine Verheyen, a PPE képviselőcsoport nevében, Petra Kammerevert, az S&D képviselőcsoport nevében, Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Fabienne Keller, Martina Dlabajová és Irène Tolleret, a Renew képviselőcsoport nevében, Niklas Nienaß, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dace Melbārde, Elżbieta Kruk és Andrey Slabakov, au nom du groupe ECR, Niyazi Kizilyürek és Alexis Georgoulis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Európa kulturális helyreállításáról (2020/2708(RSP)) (RC-B9-0246/2020);

—   Covid19: az egészségügyi értékelések és kockázati besorolások uniós koordinálása és a schengeni térségre és az egységes piacra gyakorolt következmények
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, amely az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványok helyébe lép: B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 és B9-0269/2020, az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) és (4) bekezdése alaján benyújtotta: Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese és Roberta Metsola, a PPE képviselőcsoport nevében, Sara Cerdas, az S&D képviselőcsoport nevében, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță és Dita Charanzová, a Renew képviselőcsoport nevében, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana és Tilly Metz, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Covid19: az egészségügyi értékelések és kockázati besorolások uniós koordinálásáról és a schengeni térségre és az egységes piacra gyakorolt következményekről (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   A városi és zöld infrastruktúra jelentősége – 2022, a környezetbarátabb városok európai éve
Állásfoglalási indítvány B9-0243/2020.

A szavazás vége: 14.15

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 16.30.

(Az ülést 14.15-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

15. Az ülés folytatása

Az ülés 16.33-kor folytatódik.


16. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa az alábbiról tartott zárószavazás eredményét:

A fülöp-szigeteki helyzet, többek között Maria Ressa ügye
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0290/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0233)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 23. pont)

Dr. Denis Mukwege ügye a Kongói Demokratikus Köztársaságban
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0287/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0234)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 24. pont)

(A B9-0286/2020 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

A Mozambikban kialakult humanitárius helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0300/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0235)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 25. pont)

(A B9-0285/2020 és B9-0299/2020 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Fenntartható vasúti piac a Covid19-világjárványra tekintettel ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított formájában elfogadják (P9_TA(2020)0236)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 26. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

8. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A kifizetési előirányzatok növelése a Covid19-oltóanyag-stratégia finanszírozása érdekében a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz tekintetében, valamint a koronavírusra való reagálást célzó, kiterjesztett beruházási kezdeményezés hatásának kezelése érdekében
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - BUDG bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2020)0237)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 27. pont)

Végrehajtási jogi aktus elleni kifogás: egyes anyagok – többek között flonikamid, haloxifop, mandesztrobin – megengedett szermaradék-határértékei
Állásfoglalási indítvány, benyújtva az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint (4) bekezdésének c) pontja alapján, a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III., és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található cikloxidim, flonikamid, haloxifop, mandesztrobin, mepikvát, Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzs és prohexadion megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetéről (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - ENVI bizottság - Illetékes képviselő: Michèle Rivasi

(az összes parlamenti képviselő többsége)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0238)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 28. pont)

Európa kulturális helyreállítása
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0246/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0239)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 29. pont)

Covid19: az egészségügyi értékelések és kockázati besorolások uniós koordinálása és a schengeni térségre és az egységes piacra gyakorolt következmények
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0257/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0240)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 30. pont)

(A B9-0267/2020 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

A városi és zöld infrastruktúra jelentősége – 2022, a környezetbarátabb városok európai éve
Állásfoglalási indítvány B9-0243/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0241)
(A szavazás részletei a 2020. szeptember 14-i, 15-i, 16-i és 17-i „A szavazások eredménye” melléklet alábbi pontjában találhatók: 31. pont)


17. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


18. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek és a Parlament internetes oldalán találhatók. Csak tájékoztatási célt szolgálnak és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követő két hét során rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


19. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 63. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy a Tanácstól megkapta az alábbi álláspontokat, a Tanácsot az álláspontok elfogadásához vezető indokolásokat és a Bizottság álláspontját:

- A Tanács álláspontja első olvasatban a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából – A Tanács által 2020. július 20-án elfogadott szöveg (06799/1/2020 - C9-0291/2020 – 2018/0047(COD)) - (09424/2020 - COM(2020)0356)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Tanács álláspontja első olvasatban az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról, valamint az (EU) 2017/1129 rendelet és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából - A Tanács indokolása - A Tanács által 2020. július 20-án elfogadott szöveg (06800/1/2020 - C9-0292/2020 – 2018/0048(COD)) - (09425/2020 - COM(2020)0356)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Álláspontjai elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2020. szeptember 18.


20. A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)

ITRE bizottság

- Az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó, WTO-kompatibilis uniós mechanizmus felé (2020/2043(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke), BUDG, ECON (az eljárási szabályzat 57. cikke), ITRE


21. Társbizottságok (az eljárási szabályzat 57. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. július 22-i határozatát követően)

CULT bizottság

- A digitális oktatási politika kialakítása (2020/2135(INI))
(vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 57. cikke), FEMM)

AFCO bizottság

- Az uniós intézmények átláthatóságának és feddhetetlenségének egy független uniós etikai szerv létrehozása révén történő megerősítése (2020/2133(INI))
(vélemény: CONT, ECON, JURI (az eljárási szabályzat 57. cikke), PETI)

- A Parlament kezdeményezési joga (2020/2132(INI))
(vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 57. cikke))

JURI bizottság

- Vállalati átvilágítás és vállalati elszámoltathatóság (2020/2129(INL))
(vélemény: AFET (az eljárási szabályzat 57. cikke), DEVE, INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke), ECON)

ECON bizottság

- Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységei – 2020. évi éves jelentés (2020/2124(INI))
(vélemény: DEVE, BUDG (az eljárási szabályzat 57. cikke))

AFET bizottság

- Összeköttetés és az EU–Ázsia közötti kapcsolatok (2020/2115(INI))
(vélemény: INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke))

- Az EU és a multilateralizmus védelme (2020/2114(INI))
(vélemény: INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke))


22. Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről

Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 47. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. július 22-i határozatát követően)

JURI bizottság

- A jogviták felelős magánfinanszírozása (2020/2130(INL))
(vélemény: ECON)

- Vállalati átvilágítás és vállalati elszámoltathatóság (2020/2129(INL))
(vélemény: AFET (az eljárási szabályzat 57. cikke), DEVE, INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke), ECON)

Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. július 22-i határozatát követően)

JURI bizottság

- Fenntartható vállalatirányítás (2020/2137(INI))
(vélemény: INTA, ECON, EMPL, ENVI)

AFCO bizottság

- Az EUSZ 50. cikke végrehajtásának értékelése (2020/2136(INI))
(vélemény: AFET, INTA, EMPL)

- Az uniós intézmények átláthatóságának és feddhetetlenségének egy független uniós etikai szerv létrehozása révén történő megerősítése (2020/2133(INI))
(vélemény: CONT, ECON, JURI (az eljárási szabályzat 57. cikke), PETI)

- A Parlament kezdeményezési joga (2020/2132(INI))
(vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 57. cikke))

CULT bizottság

- A digitális oktatási politika kialakítása (2020/2135(INI))
(vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 57. cikke), FEMM)

AFET bizottság

- Az éghajlatváltozás emberi jogokra gyakorolt hatásai és a környezetvédők e kérdésben betöltött szerepe (2020/2134(INI))
(vélemény: DEVE, ENVI, LIBE)

- Az emberi jogok védelme és az EU külső migrációs politikája (2020/2116(INI))
(vélemény: DEVE, LIBE, FEMM)

- Összeköttetés és az EU–Ázsia közötti kapcsolatok (2020/2115(INI))
(vélemény: INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke))

- Az EU és a multilateralizmus védelme (2020/2114(INI))
(vélemény: INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke))

- A regionális stabilitás és biztonság támogatása a tágabb értelemben vett közel-keleti régióban (2020/2113(INI))

- Az Északi-sarkvidék: lehetőségek, aggályok és biztonsági kihívások (2020/2112(INI))

- A Covid19-járvány külpolitikai következményei (2020/2111(INI))

ITRE bizottság

- Új stratégia az európai kkv-k számára (2020/2131(INI))
(vélemény: INTA, ECON, EMPL, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI)

CONT bizottság

- Milyen hatékonyan használták fel a tagállamok a Szolidaritási Alapból származó uniós pénzeszközöket (természeti katasztrófák esetén) (2020/2127(INI))
(vélemény: BUDG)

- A 2021–2027 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret: az oligarchikus struktúrák elleni küzdelem, az uniós alapok csalással és összeférhetetlenséggel szembeni védelme (2020/2126(INI))
(vélemény: AGRI)

PETI bizottság

- Az európai ombudsman tevékenysége – 2019. évi éves jelentés (2020/2125(INI))

ECON bizottság

- Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységei – 2020. évi éves jelentés (2020/2124(INI))
(vélemény: DEVE, BUDG (az eljárási szabályzat 57. cikke))

- Európai Központi Bank – 2020. évi éves jelentés (2020/2123(INI))

- Bankunió – 2020. évi éves jelentés (2020/2122(INI))

FEMM bizottság

- A Covid19 okozta válság és a válságot követő időszak nemi dimenziója (2020/2121(INI))
(vélemény: LIBE)

REGI bizottság

- Az EU legkülső régióival folytatott erősebb partnerség felé (2020/2120(INI))

DEVE bizottság

- Az uniós fejlesztési együttműködés és humanitárius segítségnyújtás szerepe a Covid19-világjárvány követkeményeinek kezelésében (2020/2118(INI))
(vélemény: CULT)

INTA bizottság

- A Covid19-járvány kereskedelmi vonatkozásai és következményei (2020/2117(INI))
(vélemény: DEVE, AGRI)

Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 118. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. július 22-i határozatát követően)

AFET bizottság

- Ajánlások a Tanács számára az ENSZ Közgyűlésének 75. ülésszakára vonatkozóan (2020/2128(INI))


23. Saját kezdeményezésű jelentésekkel kapcsolatos eljárások visszavonása

(Az Elnökök Értekezletének 2020. július 22-i határozatát követően)

ENVI bizottság

A szexuális és reproduktív egészség és jogok helyzete az EU-ban a nők egészségének keretén belül (2019/2165(INI))


24. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- A 2020. évi általános költségvetésre vonatkozó 7. sz. költségvetésmódosítási tervezet: a bevételek aktualizálása (saját források) – A Tanács 2020. szeptember 4-i álláspontja (10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG

- Javaslat az egyes termékekre vonatkozó vámok eltörléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- Javaslat a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől a technológiáknak a számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók által a gyermekek online szexuális zaklatása elleni küzdelem céljából a személyes és egyéb adatok kezelésére történő használata tekintetében való ideiglenes eltérésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdésével összhangban az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE
vélemény: ITRE, IMCO, CULT, FEMM

- Javaslat Spanyolország (EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors referenciaszámú) kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG
vélemény: EMPL, REGI

- Javaslat a 603/2013/EU, az (EU) 2016/794, az (EU) 2018/1862, az (EU) 2019/816 és az (EU) 2019/818 rendeletnek az egyéb uniós információs rendszerekhez a Vízuminformációs Rendszer (VIS) céljából való hozzáférésre vonatkozó feltételek megállapítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0302 [02] - C9-0297/2020 - 2018/0152B(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE
vélemény: BUDG

- A Tanács határozata az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos együttműködésről, valamint azok oltalmáról szóló megállapodás megkötéséről (08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE))
utalva az illetékes bizottsághoz: INTA
vélemény: AGRI, PECH

2) a képviselők

- Jordan Bardella. Állásfoglalási indítvány a tudományos kutatásról és a fejlesztésről az Európai Unióban (B9-0209/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE
vélemény: ENVI

- Christine Anderson. Állásfoglalási indítvány az EUMSZ 83. cikkében szereplő bűncselekmények listájának a „kulturális javak és műemlékek megsemmisítésére” való kiterjesztéséről (B9-0210/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: AFCO
vélemény: CULT, LIBE

- Gilbert Collard és Catherine Griset. Állásfoglalási indítvány az európai kulturális örökség védelméről (B9-0223/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE
vélemény: CULT

- Maxette Pirbakas. Állásfoglalási indítvány az európai régiók történelmi örökségének a strukturális alapok révén történő finanszírozásáról (B9-0224/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: REGI
vélemény: CULT

- Dominique Bilde, Gianna Gancia és Bernhard Zimniok. Állásfoglalási indítvány a Polisario Frontnak nyújtott európai humanitárius támogatásról (B9-0225/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: DEVE
vélemény: AFET

- Thierry Mariani és Jérôme Rivière. Állásfoglalási indítvány Törökország líbiai tevékenységéről a fegyverembargóval kapcsolatos intézkedésekkel összefüggésben (B9-0226/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a törökországi Hagia Szophia mint keresztény kulturális és vallási örökség védelméről (B9-0227/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: AFET
vélemény: CULT

- Viktor Uspaskich. Állásfoglalási indítvány a villamosenergia-hálózatok összekapcsolásáról és az Unión belüli versenykörnyezet javításáról (B9-0228/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE
vélemény: IMCO

- Gianantonio Da Re. Állásfoglalási indítvány a vállalkozói válság által érintett és a munkanélküliség kockázatának kitett munkavállalóknak szóló célzott pályaorientációs és képzési programok megvalósításáról (B9-0231/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

- Dominique Bilde. Állásfoglalásra irányuló indítvány a hajdani Hagia Sophia bazilika Törökország általi mecsetté alakításáról (B9-0232/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: AFET
vélemény: CULT

- Thierry Mariani és Jérôme Rivière. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Török Köztársaság elnökének a Török Köztársaság Államtanácsához intézett azon kéréséről, hogy az isztambuli Hagia Sophia bazilikát alakítsák muzulmán vallásgyakorlási helyszínné (B9-0233/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: AFET
vélemény: CULT

- Gilbert Collard. Állásfoglalásra irányuló indítvány a streamingszolgáltatásokban egy történelmi címke létrehozásáról (B9-0234/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: CULT

- Catherine Griset. Állásfoglalásra irányuló indítvány a törökországi örmény örökség védelméről (B9-0235/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: AFET
vélemény: CULT

- Christine Anderson. Állásfoglalási indítvány a férfiak ellen elkövetett kapcsolati erőszakról (B9-0236/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

- Gianantonio Da Re. Állásfoglalási indítvány a fogyatékossággal élő személyek sport általi társadalmi befogadását célzó intézkedések végrehajtásáról (B9-0237/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: CULT
vélemény: EMPL

- Julie Lechanteux. Állásfoglalási indítvány Bosznia-Hercegovina alkotmánybíróságának reformjáról (B9-0238/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: AFET

- Viktor Uspaskich. Állásfoglalási indítvány az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt folyó eljárások hosszáról (B9-0239/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

- Peter Kofod, Jaak Madison, Rob Rooken, Harald Vilimsky, Charlie Weimers és Bernhard Zimniok. Állásfoglalási indítvány a polgárok tájékoztatásának javításáról, valamint az ütemtervekkel kapcsolatos visszajelzési lehetőségekről (B9-0240/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: JURI


25. Az aktuális ülés jegyzőkönyveinek elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása

Az aktuális ülés, valamint a 2020. szeptember 14-i, 15-i és 16-i ülések jegyzőkönyveit a következő ülés elején terjesztik jóváhagyásra a Parlament elé.

A Parlament egyetértésével a jelenlegi ülés során elfogadott szövegeket továbbítják a címzetteknek.


26. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2020. október 5–2020. október 8.


27. Az ülés berekesztése

Az ülést 16.35-kor berekesztik.


28. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Da Re Gianantonio, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Igazoltan távol lévők:

Beňová Monika, Maydell Eva, Thun und Hohenstein Róża

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő okok miatt távszavazási rendszert vezettek be (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot). A szavazáson részt vevő képviselők neve az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a Parlament honlapján elérhető.

Utolsó frissítés: 2021. augusztus 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat