Indiċi 
Minuti
XML 195kPDF 311kWORD 80k
Il-Ħamis, 17 ta' Settembru 2020 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 3.Tkomplija tas-seduta
 4.Il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal (dibattitu)
 5.L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
 6.Il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal (tkomplija tad-dibattitu)
 7.L-irkupru kulturali tal-Ewropa (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 8.L-importanza tal-infrastruttura urbana u ekoloġika – Is-Sena Ewropea tal-Bliet Aktar Ekoloġiċi 2022 (dibattitu)
 9.Il-ħtieġa ta' rispons immedjat u umanitarju tal-UE għas-sitwazzjoni attwali fil-kamp tar-rifuġjati f'Moria (dibattitu)
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  11.1.Is-sitwazzjoni fil-Filippini, inkluż il-każ ta' Maria Ressa
  11.2.Il-każ ta' Dr. Denis Mukwege fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)
  11.3.Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Mozambique
 12.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 13.Tkomplija tas-seduta
 14.It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet
 15.Tkomplija tas-seduta
 16.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 17.Spjegazzjonijiet tal-vot
 18.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 19.Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-ewwel qari
 20.Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 56 tar-Regoli ta' Proċedura)
 21.Kumitati assoċjati (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)
 22.Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja
 23.Irtirar ta' proċeduri ta' rapporti fuq inizjattiva proprja
 24.Tressiq ta' dokumenti
 25.Approvazzjoni tal-minuti tas-sessjoni li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati
 26.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 27.Għeluq tas-seduta
 28.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati finali tal-votazzjoni dwar:

L-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur (Emissjonijiet f'Sewqan Reali ) ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Esther de Lange (A9-0139/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0222)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 12)

TALBA TA' RIFERIMENT LURA LILL-KUMITAT

Approvazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (601 favur, 81 kontra, 14-il astensjoni)

Il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropea u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0223)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 13)

TALBA TA' RIFERIMENT LURA LILL-KUMITAT

Approvazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (610 favur, 23 kontra, 63 astensjoni)

L-esportazzjoni ta' armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK
Rapport dwar l-esportazzjoni ta' armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK [2020/2003(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0224)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 14)

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet fuq l-emendi għal:

Suq ferrovjarju sostenibbli fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - Kumitat TRAN

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0236)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 26)

Tħejjija tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew, b'enfasi fuq l-eskalazzjoni perikoluża u r-rwol tat-Turkija fil-Lvant tal-Mediterran
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0260/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0230)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 20)

Is-sitwazzjoni fil-Belarussja
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0271/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0231)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 21)

Is-sitwazzjoni fir-Russja, l-avvelenament ta' Alexei Navalny
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0280/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0232)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 22)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 08.34.)


3. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 08.45.


4. Il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal (2020/2702(RSP))

Ylva Johansson (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Jeroen Lenaers f'isem il-Grupp PPE, Birgit Sippel f'isem il-Grupp S&D, Hilde Vautmans f'isem il-Grupp Renew, Christine Anderson f'isem il-Grupp ID, Saskia Bricmont f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba f'isem il-Grupp ECR, Anne-Sophie Pelletier f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ewa Kopacz, Javier Moreno Sánchez, France Jamet, Marcel Kolaja, Jadwiga Wiśniewska, Marion Walsmann, Josianne Cutajar, Jean-Lin Lacapelle, Assita Kanko, Lena Düpont, Beata Kempa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Javier Zarzalejos u Laura Ferrara.

(Tkomplija tad-dibattitu: punt 6 tal-Minuti tad-data 17.9.2020)


5. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet finali dwar:

—   Id-determinazzjoni ta' riskju ċar ta' ksur gravi tal-istat tad-dritt mir-Repubblika tal-Polonja
Rapport interim dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar id-determinazzjoni ta' riskju ċar ta' ksur gravi tal-istat tad-dritt mir-Repubblika tal-Polonja [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020);

—   Approċċ strateġiku għall-prodotti farmaċewtiċi fl-ambjent
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0242/2020;

—   Massimizzazzjoni tal-potenzjal tal-effiċjenza enerġetika tal-istokk tal-bini tal-UE
Rapport dwar il-massimizzazzjoni tal-potenzjal tal-effiċjenza enerġetika tal-istokk tal-bini tal-UE [2020/2070(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020);

—   Nuqqas ta' mediċini - kif nindirizzaw problema emerġenti
Rapport dwar in-nuqqas ta' mediċini – kif nindirizzaw problema emerġenti [2020/2071(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020);

—   Implimentazzjoni tal-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom: nikkumbattu l-attitudnijiet negattivi fil-konfront ta' persuni ta' oriġini Romani fl-Ewropa
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom: nikkumbattu l-attitudnijiet negattivi fil-konfront ta' persuni ta' oriġini Romani fl-Ewropa [2020/2011(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Romeo Franz (A9-0147/2020);

—   Tħejjija tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew, b'enfasi fuq l-eskalazzjoni perikoluża u r-rwol tat-Turkija fil-Lvant tal-Mediterran
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0260/2020;

—   Is-sitwazzjoni fil-Belarussja
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0271/2020;

—   Is-sitwazzjoni fir-Russja, l-avvelenament ta' Alexei Navalny
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0280/2020.

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni sur les amendements à:

—   Il-każ ta' Dr. Denis Mukwege fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa, f'konformità mal-Artikolu 144(5) u l-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 u B9-0298/2020, minn Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou u Tomáš Zdechovský, f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri u Maria Arena, f'isem il-Grupp S&D, Frédérique Ries, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță u Ramona Strugariu, f'isem il-Grupp Renew, Salima Yenbou, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Assita Kanko, f'isem il-Grupp ECR, Marisa Matias, f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Fabio Massimo Castaldo, dwar il-każ ta' Dr Denis Mukwege fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (2020/2783(RSP)) (RC-B9-0287/2020);

—   Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Mozambique
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa, f'konformità mal-Artikolu 144(5) u l-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 u B9-0304/2020, minn Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou u Tomáš Zdechovský, f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri u Carlos Zorrinho, f'isem il-Grupp S&D, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță u Ramona Strugariu, f'isem il-Grupp Renew, Katrin Langensiepen, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Anna Fotyga, Assita Kanko u Bogdan Rzońca, f'isem il-Grupp ECR, u Fabio Massimo Castaldo, dwar is-sitwazzjoni umanitarja fil-Mozambique (2020/2784(RSP)) (RC-B9-0300/2020);

—   COVID-19: koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet tas-saħħa u tal-klassifikazzjoni tar-riskji fl-UE u l-konsegwenzi għaż-żona Schengen u s-suq uniku
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa, f'konformità mal-Artikolu 144(5) u l-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 u B9-0269/2020, minn Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese u Roberta Metsola, f'isem il-Grupp PPE, Sara Cerdas, f'isem il-Grupp S&D, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță u Dita Charanzová, f'isem il-Grupp Renew, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana u Tilly Metz, f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Kateřina Konečná, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-COVID-19: koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet tas-saħħa u tal-klassifikazzjoni tar-riskji fl-UE u l-konsegwenzi għaż-żona Schengen u s-suq uniku (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   L-importanza tal-infrastruttura urbana u ekoloġika – Is-Sena Ewropea tal-Bliet Aktar Ekoloġiċi 2022
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0243/2020.

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sa10 h 45.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni:12.30.


6. Il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal (tkomplija tad-dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal (2020/2702(RSP))

(Bidu tad-dibattitu: punt 4 tal-Minuti tad-data 17.9.2020)

Intervent ta': Ylva Johansson (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.


7. L-irkupru kulturali tal-Ewropa (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-irkupru kulturali tal-Ewropa (2019/2708(RSP))

Id-dibattitu sar fl-10 ta' Lulju 2020 (punt 10 tal-Minuti tad-data 10.7.2020).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Alexis Georgoulis u Niyazi Kizilyürek, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-irkupru kulturali tal-Ewropa (2020/2708(RSP)) (B9-0246/2020);

—   Tomasz Frankowski, f'isem il-Grupp PPE, dwar l-irkupru kulturali tal-Ewropa (2020/2708(RSP)) (B9-0249/2020);

—   Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Irène Tolleret, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Andrus Ansip, Olivier Chastel, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Katalin Cseh, Samira Rafaela, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Stéphanie Yon-Courtin u Maite Pagazaurtundúa, f'isem il-Grupp Renew, dwar l-irkupru kulturali tal-Ewropa (2020/2708(RSP)) (B9-0250/2020).

Votazzjoni: punt 16 tal-Minuti tad-data 17.9.2020.


8. L-importanza tal-infrastruttura urbana u ekoloġika – Is-Sena Ewropea tal-Bliet Aktar Ekoloġiċi 2022 (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000039/2020) imressqa minn Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska u Idoia Villanueva Ruiz, f'isem il- Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: L-importanza tal-infrastruttura urbana u ħadra – Is-sena Ewropea tal-Bliet aktar Ekoloġiċi 2022 (B9-0014/2020)

Christel Schaldemose daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Virginijus Sinkevičius (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 136(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska u Idoia Villanueva Ruiz, f'isem il-Kumitat ENVI, dwar is-Sena Ewropea tal-Bliet Aktar Ekoloġiċi 2022 (2019/2805(RSP)) (B9-0243/2020).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12. tal-Minuti tad-data 17.9.2020.


9. Il-ħtieġa ta' rispons immedjat u umanitarju tal-UE għas-sitwazzjoni attwali fil-kamp tar-rifuġjati f'Moria (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-ħtieġa ta' rispons immedjat u umanitarju tal-UE għas-sitwazzjoni attwali fil-kamp tar-rifuġjati f'Moria (2020/2781(RSP))

Ylva Johansson (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp Renew, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ID, u Terry Reintke f'isem il-Grupp Verts/ALE.

PRESIDENZA: Katarina BARLEY
Viċi President

Interventi ta': Emmanouil Fragkos f'isem il-Grupp ECR, Elena Kountoura f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ioannis Lagos Membru mhux affiljat, Malin Björk dwar l-interventi ta' żewġ kelliema preċedenti (il-President ħadet nota ta' dan), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Malik Azmani, Gianantonio Da Re, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Miguel Urbán Crespo, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Teuvo Hakkarainen, Damien Carême, Helmut Geuking, Malin Björk, Antoni Comín i Oliveres, Loucas Fourlas, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Bernhard Zimniok, Damian Boeselager, Hermann Tertsch, Pernando Barrena Arza, Lena Düpont, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Diana Riba i Giner, Marisa Matias, Karlo Ressler, Pietro Bartolo, Barry Andrews, Margrete Auken, Idoia Villanueva Ruiz, Othmar Karas, Claudia Gamon, Michaela Šojdrová u Samira Rafaela.

Intervent ta': Ylva Johansson.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 11.11.)


10. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 11.23.


11. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara l-punt 17 tal-Minuti tas-16.9.2020.)


11.1. Is-sitwazzjoni fil-Filippini, inkluż il-każ ta' Maria Ressa

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 u B9-0297/2020 (2019/2782(RSP))

Interventi ta': Hannah Neumann u Frédérique Ries dwar l-organizzazzjoni tad-dibattitu (il-President għamlet xi kjarifiki).

Hannah Neumann, Isabel Wiseler-Lima, Niels Fuglsang u Bernard Guetta ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0292/2020, B9-0295/2020, B9-0294/2020 u B9-0297/2020.

PRESIDENZA: Klára DOBREV
Viċi President

Miguel Urbán Crespo u Adam Bielan ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0290/2020 u B9-0291/2020.

Interventi ta': Maria Arena f'isem il-Grupp S&D, u Lars Patrick Berg f'isem il-Grupp ID.

Intervent ta': Jutta Urpilainen (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 16 tal-Minuti tad-data 17.9.2020.


11.2. Il-każ ta' Dr. Denis Mukwege fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0286/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 u B9-0298/2020 (2019/2783(RSP))

Maria Arena, Dominique Bilde, Loránt Vincze, Frédérique Ries, Salima Yenbou, Marisa Matias u Assita Kanko ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Krzysztof Hetman f'isem il-Grupp PPE, Carlos Zorrinho f'isem il-Grupp S&D, Hilde Vautmans f'isem il-Grupp Renew, Christine Anderson f'isem il-Grupp ID, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Isabel Wiseler-Lima, Evelyn Regner, Samira Rafaela u Evin Incir.

Intervent ta': Jutta Urpilainen (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 16 tal-Minuti tad-data 17.9.2020.


11.3. Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Mozambique

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0286/2020, B9-0299/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 u B9-0304/2020 (2019/2784(RSP))

Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Jan-Christoph Oetjen, Katrin Langensiepen, Ryszard Czarnecki, Marisa Matias u Lars Patrick Berg ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Željana Zovko f'isem il-Grupp PPE, Nacho Sánchez Amor f'isem il-Grupp S&D, Charles Goerens f'isem il-Grupp Renew, u Isabel Santos.

Intervent ta': Jutta Urpilainen (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 16 tal-Minuti tad-data 17.9.2020.


12. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qrat ir-riżultati finali tal-votazzjonijiet dwar:

Id-determinazzjoni ta' riskju ċar ta' ksur gravi tal-istat tad-dritt mir-Repubblika tal-Polonja
Rapport interim dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar id-determinazzjoni ta' riskju ċar ta' ksur gravi tal-istat tad-dritt mir-Repubblika tal-Polonja [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0225)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 15)

Approċċ strateġiku għall-prodotti farmaċewtiċi fl-ambjent
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0242/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0226)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 16)

Massimizzazzjoni tal-potenzjal tal-effiċjenza enerġetika tal-istokk tal-bini tal-UE
Rapport dwar il-massimizzazzjoni tal-potenzjal tal-effiċjenza enerġetika tal-istokk tal-bini tal-UE [2020/2070(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0227)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 17)

Nuqqas ta' mediċini - kif nindirizzaw problema emerġenti
Rapport dwar in-nuqqas ta' mediċini – kif nindirizzaw problema emerġenti [2020/2071(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0228)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 18)

Implimentazzjoni tal-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom: nikkumbattu l-attitudnijiet negattivi fil-konfront ta' persuni ta' oriġini Romani fl-Ewropa
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom: nikkumbattu l-attitudnijiet negattivi fil-konfront ta' persuni ta' oriġini Romani fl-Ewropa [2020/2011(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0229)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 19)

Tħejjija tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew, b'enfasi fuq l-eskalazzjoni perikoluża u r-rwol tat-Turkija fil-Lvant tal-Mediterran
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0260/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2020)0230)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 20)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0258/2020 iddekadiet.)

Is-sitwazzjoni fil-Belarussja
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0271/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2020)0231)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 21)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0273/2020 iddekadiet.)

Is-sitwazzjoni fir-Russja, l-avvelenament ta' Alexei Navalny
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0280/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2020)0232)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 22)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0279/2020 iddekadiet.)

Il-President qrat ir-riżultati tal-votazzjoni dwar l-emendi għal:

Il-każ ta' Dr. Denis Mukwege fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0287/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0234)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt24)

Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Mozambique
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0300/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0235)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 25)

COVID-19: koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet tas-saħħa u tal-klassifikazzjoni tar-riskji fl-UE u l-konsegwenzi għaż-żona Schengen u s-suq uniku
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0257/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0240)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 30)

L-importanza tal-infrastruttura urbana u ekoloġika – Is-Sena Ewropea tal-Bliet Aktar Ekoloġiċi 2022
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0243/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0240)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 31)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.40.)


13. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.59.


14. It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet finali dwar:

—   Is-sitwazzjoni fil-Filippini, inkluż il-każ ta' Maria Ressa
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa f'konformità mal-Artikolu 144(5) u l-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 u B9-0297/2020, minn Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou u Tomáš Zdechovský, f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri, Marianne Vind u Niels Fuglsang, f'isem il-Grupp S&D, Bernard Guetta, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță u Ramona Strugariu, f'isem il-Grupp Renew, Hannah Neumann, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić u Elżbieta Kruk, f'isem il-Grupp ECR, Miguel Urbán Crespo, f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Fabio Massimo Castaldo, dwar is-sitwazzjoni fil-Filippini, inkluż il-każ ta' Maria Ressa (2020/2782(RSP)) (RC-B9-0290/2020);

—   Il-każ ta' Dr. Denis Mukwege fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0287/2020;

—   Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Mozambique
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0300/2020;

—   Suq ferrovjarju sostenibbli fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - Kumitat TRAN;

—   Abbozz tal-baġit emendatorju Nru 8: Żieda fl-approprjazzjonijiet ta' pagament għall-Istrument għall-Appoġġ ta' Emerġenza biex tiġi ffinanzjata l-istrateġija dwar il-vaċċini kontra l-COVID-19 u għall-impatt tal-Inizjattiva ta' Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus Plus
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - Kumitat BUDG.

—   Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2), (3) u (4)(c) tar-Regoli ta' Proċedura: Livelli massimi ta' residwi għal ħafna sustanzi inklużi l-flonikamid, l-alossifop u l-mandestrobin
Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa f'konformità mal-Artikolu 112(2), (3) u (4)(c) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-livelli massimi tar-residwi taċ-ċiklossidim, tal-flonikamid, tal-alossifop, tal-mandestrobin, tal-mepikwat, tar-razza NRRL Y-27328 tal-Metschnikowia fructicola u tal-proeżadjon f'ċerti prodotti jew fuqhom (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - Kumitat ENVI - Membru responsabbli: Michèle Rivasi

—   L-irkupru kulturali tal-Ewropa
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa f'konformità mal-Artikolu 132(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0246/2020, B9-0249/2020 u B9-0250/2020, minn Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová u Sabine Verheyen, f'isem il-Grupp PPE, Petra Kammerevert, f'isem il-Grupp S&D, Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Fabienne Keller, Martina Dlabajová u Irène Tolleret, f'isem il-Grupp Renew, Niklas Nienaß, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dace Melbārde, Elżbieta Kruk u Andrey Slabakov, au nom du groupe ECR, Niyazi Kizilyürek u Alexis Georgoulis, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-irkupru kulturali tal-Ewropa (2020/2708(RSP)) (RC-B9-0246/2020);

—   COVID-19: koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet tas-saħħa u tal-klassifikazzjoni tar-riskji fl-UE u l-konsegwenzi għaż-żona Schengen u s-suq uniku
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa f'konformità mal-Artikoli 132(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 u B9-0269/2020, minn Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese u Roberta Metsola, f'isem il-Grupp PPE, Sara Cerdas, f'isem il-Grupp S&D, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță u Dita Charanzová, f'isem il-Grupp Renew, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana u Tilly Metz, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kateřina Konečná, f'isem il-Grupp GUE/NGL, sur la COVID-19: koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet tas-saħħa u tal-klassifikazzjoni tar-riskji fl-UE u l-konsegwenzi għaż-żona Schengen u s-suq uniku (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   L-importanza tal-infrastruttura urbana u ekoloġika – Is-Sena Ewropea tal-Bliet Aktar Ekoloġiċi 2022
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0243/2020.

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sas-14.15

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni:16.30.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.15.)


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

15. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 16.33.


16. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet finali:

Is-sitwazzjoni fil-Filippini, inkluż il-każ ta' Maria Ressa
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0290/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2020)0233)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 23)

Il-każ ta' Dr. Denis Mukwege fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0287/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2020)0234)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 24)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0286/2020 iddekadiet.)

Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Mozambique
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0300/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2020)0235)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 25)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0285/2020 u B9-0299/2020 iddekadew.)

Suq ferrovjarju sostenibbli fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - Kumitat TRAN

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni kif emendat (P9_TA(2020)0236)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 26)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Abbozz tal-baġit emendatorju Nru 8: Żieda fl-approprjazzjonijiet ta' pagament għall-Istrument għall-Appoġġ ta' Emerġenza biex tiġi ffinanzjata l-istrateġija dwar il-vaċċini kontra l-COVID-19 u għall-impatt tal-Inizjattiva ta' Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus Plus
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - Kumitat BUDG

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0237)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 27)

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2), (3) u (4)(c) tar-Regoli ta' Proċedura: Livelli massimi ta' residwi għal ħafna sustanzi inklużi l-flonikamid, l-alossifop u l-mandestrobin
Mozzjoni għal riżoluzzjoni déposée, conformément à l'article 112, paragrahes 2 et 3, et paragraphe 4, point c), du règlement, dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-livelli massimi tar-residwi taċ-ċiklossidim, tal-flonikamid, tal-alossifop, tal-mandestrobin, tal-mepikwat, tar-razza NRRL Y-27328 tal-Metschnikowia fructicola u tal-proeżadjon f'ċerti prodotti jew fuqhom (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - Kumitat ENVI - Députée responsable: Michèle Rivasi

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0238)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 28)

L-irkupru kulturali tal-Ewropa
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0246/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2020)0239)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 29)

COVID-19: koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet tas-saħħa u tal-klassifikazzjoni tar-riskji fl-UE u l-konsegwenzi għaż--żona Schengen u s-suq uniku
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0257/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2020)0240)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 30)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0267/2020 iddekadiet.)

L-importanza tal-infrastruttura urbana u ekoloġika – Is-Sena Ewropea tal-Bliet Aktar Ekoloġiċi 2022
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0243/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0241)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 31)


17. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

B'mod eċċezzjonali ġew aċċettati spjegazzjonijiet tal-vot ta' tul massimu ta' 400 kelma.


18. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabba fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


19. Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-ewwel qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 63(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjonijiet li ġejjin, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottahom, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji - Adottata mill-Kunsill fl-20 ta' Lulju 2020 (06799/1/2020 - C9-0291/2020 - 2018/0047(COD)) - (09424/2020 - COM(2020)0356)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar fornituri Ewropej ta' servizzi ta' finanzjament kollettiv għan-negozji, u li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1129 u d-Direttiva (UE) 2019/1937 - Dikjarazzjoni tar-raġunijiet tal-Kunsill - Adottata mill-Kunsill fl-20 ta' Lulju 2020 (06800/1/2020 - C9-0292/2020 - 2018/0048(COD)) - (09425/2020 - COM(2020)0356)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjonijiet tiegħu jiddekorri għalhekk minn għada, it-18 ta' Settembru 2020.


20. Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 56 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat ITRE

- Lejn mekkaniżmu tal-UE ta' aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera kompatibbli mad-WTO (2020/2043(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: INTA (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), BUDG, ECON (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ITRE


21. Kumitati assoċjati (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 22 ta' Lulju 2020)

Kumitat CULT

- Tiswir tal-politika dwar l-edukazzjoni diġitali (2020/2135(INI))
(opinjoni: EMPL (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), FEMM)

Kumitat AFCO

- it-tisħiħ tat-trasparenza u l-integrità fl-istituzzjonijiet tal-UE billi jiġi stabbilit korp tal-etika indipendenti tal-UE (2020/2133(INI))
(opinjoni: CONT, ECON, JURI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), PETI)

- Id-dritt ta' inizjattiva tal-Parlament (2020/2132(INI))
(opinjoni: JURI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat JURI

- Diliġenza dovuta korporattiva u akkontabilità korporattiva (2020/2129(INL))
(opinjoni: AFET (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), DEVE, INTA (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ECON)

Kumitat ECON

- Attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment – rapport annwali 2020 (2020/2124(INI))
(opinjoni: DEVE, BUDG (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat AFET

- Il-konnettività u r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Asja (2020/2115(INI))
(opinjoni: INTA (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

- L-UE u d-difiża tal-multilateraliżmu (2020/2114(INI))
(opinjoni: INTA (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))


22. Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja

Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja (Artikolu 47 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 22 ta' Lulju 2020)

Kumitat JURI

- Finanzjament privat responsabbli tat-tilwim (2020/2130(INL))
(opinjoni: ECON)

- Diliġenza dovuta korporattiva u akkontabilità korporattiva (2020/2129(INL))
(opinjoni: AFET (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), DEVE, INTA (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ECON)

Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 22 ta' Lulju 2020)

Kumitat JURI

- Governanza korporattiva sostenibbli (2020/2137(INI))
(opinjoni: INTA, ECON, EMPL, ENVI)

Kumitat AFCO

- Valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Artikolu 50 tat-TUE (2020/2136(INI))
(opinjoni: AFET, INTA, EMPL)

- It-tisħiħ tat-trasparenza u l-integrità fl-istituzzjonijiet tal-UE billi jiġi stabbilit korp tal-etika indipendenti tal-UE (2020/2133(INI))
(opinjoni: CONT, ECON, JURI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), PETI)

- Id-dritt ta' inizjattiva tal-Parlament (2020/2132(INI))
(opinjoni: JURI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat CULT

- Tiswir tal-politika dwar l-edukazzjoni diġitali (2020/2135(INI))
(opinjoni: EMPL (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), FEMM)

Kumitat AFET

- L-effetti tal-tibdil fil-klima fuq id-drittijiet tal-bniedem u r-rwol tal-difensuri ambjentali dwar din il-kwistjoni (2020/2134(INI))
(opinjoni: DEVE, ENVI, LIBE)

- Il-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem u l-politika barranija tal-UE dwar il-migrazzjoni (2020/2116(INI))
(opinjoni: DEVE, LIBE, FEMM)

- Il-konnettività u r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Asja (2020/2115(INI))
(opinjoni: INTA (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

- L-UE u d-difiża tal-multilateraliżmu (2020/2114(INI))
(opinjoni: INTA (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

- Il-promozzjoni tal-istabbiltà u s-sigurtà reġjonali fir-reġjun usa' tal-Lvant Nofsani (2020/2113(INI))

- L-Artiku: opportunitajiet, tħassib u sfidi għas-sigurtà (2020/2112(INI))

- Il-konsegwenzi tat-tifqigħa tal-COVID-19 għall-politika barranija (2020/2111(INI))

Kumitat ITRE

- Strateġija ġdida għall-SMEs Ewropej (2020/2131(INI))
(opinjoni: INTA, ECON, EMPL, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI)

Kumitat CONT

- Valutazzjoni tal-effikaċja li biha l-Istati Membri użaw il-finanzjamenti tal-UE fil-qafas tal-Fond ta' Solidarjetà (f'każijiet ta' diżastri naturali) (2020/2127(INI))
(opinjoni: BUDG)

- QFP 2021-2027: ġlieda kontra l-istrutturi oligarkiċi, protezzjoni tal-fondi tal-UE mill-frodi u kunflitti ta’ interess (2020/2126(INI))
(opinjoni: AGRI)

Kumitat PETI

- Attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew – rapport annwali 2019 (2020/2125(INI))

Kumitat ECON

- Attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment – rapport annwali 2020 (2020/2124(INI))
(opinjoni: DEVE, BUDG (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

- Bank Ċentrali Ewropew – rapport annwali 2020 (2020/2123(INI))

- Unjoni Bankarja - rapport annwali 2020 (2020/2122(INI))

Kumitat FEMM

- Il-perspettiva tal-ġeneru fil-kriżi tal-COVID-19 u fil-perjodu ta' wara l-kriżi (2020/2121(INI))
(opinjoni: LIBE)

Kumitat REGI

- Lejn sħubija aktar b'saħħitha mar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE (2020/2120(INI))

Kumitat DEVE

- Ir-rwol tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-assistenza umanitarja fl-indirizzar tal-konsegwenzi tal-pandemija tal-COVID-19 (2020/2118(INI))
(opinjoni: CULT)

Kumitat INTA

- Aspetti u implikazzjonijiet kummerċjali tal-COVID-19 (2020/2117(INI))
(opinjoni: DEVE, AGRI)

Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja (Artikolu 118 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 22 ta' Lulju 2020)

Kumitat AFET

- Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar "Il-75 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti" (2020/2128(INI))


23. Irtirar ta' proċeduri ta' rapporti fuq inizjattiva proprja

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 22 ta' Lulju 2020)

Kumitat ENVI

Is-sitwazzjoni fir-rigward tas-saħħa u tad-drittijiet sesswali u riproduttivi fl-UE, fil-qafas tas-saħħa tan-nisa (2019/2165(INI))


24. Tressiq ta' dokumenti

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) minn istituzzjonijiet oħra

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7 għall-baġit ġenerali tal-2020: Aġġornament tad-dħul (Riżorsi Proprji) - Pożizzjoni tal-Kunsill tal-4 ta' Settembru 2020 (10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-eliminazzjoni tad-dazji doganali fuq ċerti prodotti (COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar deroga temporanja minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-użu ta' teknoloġiji minn fornituri tas-servizzi tal-komunikazzjonijiet interpersonali indipendenti min-numri għall-ipproċessar ta' data personali u data oħra għall-iskop tal-ġlieda kontra l-abbuż sesswali online (COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD))
F'konformità mal-Artikolu 145(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE
opinjoni: ITRE, IMCO, CULT, FEMM

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni minn Spanja - (EGF/2020/001 ES/Is-setturi anċillari għall-bini tal-vapuri fil-Galicia) (COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG
opinjoni: EMPL, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 u 2019/818 fir-rigward tal-istabbiliment tal-kundizzjonijiet għall-aċċess ta' sistemi ta' informazzjoni oħra tal-UE għall-finijiet tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) (COM(2018)0302 [02] - C9-0297/2020 - 2018/0152B(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE
opinjoni: BUDG

- Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar il-kooperazzjoni b'rabta mal-indikazzjonijiet ġeografiċi u l-protezzjoni tagħhom (08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE))
irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA
opinjoni: AGRI, PECH

2) mill-Membri

- Jordan Bardella. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riċerka xjentifika u l-iżvilupp fi ħdan l-Unjoni Ewropea (B9-0209/2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE
opinjoni: ENVI

- Christine Anderson. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar estensjoni tal-lista ta' reati fl-Artikolu 83 tat-TFUE biex tinkludi l-"qerda tal-beni kulturali u l-monumenti" (B9-0210/2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: AFCO
opinjoni: CULT, LIBE

- Gilbert Collard u Catherine Griset. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-wirt kulturali tal-Ewropa (B9-0223/2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE
opinjoni: CULT

- Maxette Pirbakas. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-finanzjament, mill-Fondi Strutturali, tal-wirt kommemorattiv tar-reġjuni Ewropej (B9-0224/2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: REGI
opinjoni: CULT

- Dominique Bilde, Gianna Gancia u Bernhard Zimniok. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għajnuna umanitarja Ewropea lill-Front Polisario (B9-0225/2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: DEVE
opinjoni: AFET

- Thierry Mariani u Jérôme Rivière. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-imġiba tat-Turkija fil-Libja fil-qafas tal-miżuri meħuda skont l-embargo fuq l-armi (B9-0226/2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tal-wirt kulturali u reliġjuż Nisrani ta' Hagia Sophia fit-Turkija (B9-0227/2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: AFET
opinjoni: CULT

- Viktor Uspaskich. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar interkonnessjoni tal-elettriku u t-titjib tal-ambjent kompetittiv fl-Unjoni (B9-0228/2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE
opinjoni: IMCO

- Gianantonio Da Re. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-implimentazzjoni ta' programmi ta' konsulenza u taħriġ b'enfasi partikolari għal ħaddiema li qegħdin jiffaċċjaw sitwazzjonijiet ta' kriżi tal-impriżi u li minħabba f'hekk jinsabu f'riskju ta' qgħad (B9-0231/2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: EMPL

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-konverżjoni f'moskea, min-naħa tat-Turkija, ta' dik li kienet il-Bażilika ta' Santa Sofija (B9-0232/2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: AFET
opinjoni: CULT

- Thierry Mariani u Jérôme Rivière. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba tal-President tar-Repubblika tat-Turkija lill-Kunsill ta' Stat tar-Repubblika tat-Turkija biex il-Bażilika ta' Santa Sofija ta' Istanbul tiġi assenjata għall-użu tal-kult Musulman (B9-0233/2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: AFET
opinjoni: CULT

- Gilbert Collard. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' tikketta storika għas-servizzi tal-istreaming (B9-0234/2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: CULT

- Catherine Griset. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-wirt Armen tat-Turkija (B9-0235/2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: AFET
opinjoni: CULT

- Christine Anderson. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-suġġett: "L-irġiel bħala vittmi tal-vjolenza domestika" (B9-0236/2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

- Gianantonio Da Re. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri maħsuba għall-inklużjoni soċjali tal-persuni b'diżabilità permezz tal-isport (B9-0237/2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: CULT
opinjoni: EMPL

- Julie Lechanteux. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riforma tal-Qorti Kostituzzjonali tal-Bożnija-Ħerzegovina (B9-0238/2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: AFET

- Viktor Uspaskich. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tul ta' żmien biex jiġu pproċessati l-kawżi quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (B9-0239/2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

- Peter Kofod, Jaak Madison, Rob Rooken, Harald Vilimsky, Charlie Weimers u Bernhard Zimniok. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-titjib tal-informazzjoni għaċ-ċittadini u l-possibbiltajiet biex jingħata feedback dwar il-pjanijiet direzzjonali (B9-0240/2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: JURI


25. Approvazzjoni tal-minuti tas-sessjoni li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati

Il-minuti ta' din is-seduta u l-minuti tas-seduti tal-14 ta' Settembru, il-15 ta' Settembru u s-16 ta' Settembru 2020 se jitressqu għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-sessjoni li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi adottati waqt is-sessjoni li għaddejja se jitressqu issa quddiem id-destinatarji tagħhom.


26. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 5 ta' Ottubru 2020 sad-data 8 ta' Ottubru 2020.


27. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.35.


28. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Da Re Gianantonio, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Skużati:

Beňová Monika, Maydell Eva, Thun und Hohenstein Róża

Minħabba raġunijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ġiet stabbilita sistema ta' votazzjoni mill-bogħod (ara d-Deċiżjoni tal-Bureau tal-20 ta' Marzu 2020 li tikkompleta d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2004 rigward ir-regoli dwar il-votazzjonijiet). L-ismijiet tal-Membri li ħadu sehem fil-votazzjoni jinsabu fid-dokument "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet", anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.

Aġġornata l-aħħar: 12 ta' April 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza