Index 
Proces-verbal
XML 196kPDF 300kWORD 80k
Joi, 17 septembrie 2020 - Bruxelles
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Anunțarea rezultatelor votului
 3.Reluarea ședinței
 4.Combaterea abuzului sexual asupra copiilor și a exploatării sexuale a copiilor (dezbatere)
 5.Prima sesiune de votare
 6.Combaterea abuzului sexual asupra copiilor și a exploatării sexuale a copiilor (continuarea dezbaterii)
 7.Redresarea culturală a Europei (propuneri de rezoluție depuse)
 8.Importanța infrastructurii urbane și ecologice - Anul european al orașelor mai verzi 2022 (dezbatere)
 9.Necesitatea unui răspuns umanitar imediat al Uniunii Europene la situația actuală din tabăra de refugiați din Moria (dezbatere)
 10.Reluarea ședinței
 11.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  11.1.Situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa
  11.2.Cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC)
  11.3.Situația umanitară din Mozambic
 12.Anunțarea rezultatelor votului
 13.Reluarea ședinței
 14.A doua sesiune de votare
 15.Reluarea ședinței
 16.Anunțarea rezultatelor votului
 17.Explicații privind votul
 18.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 19.Pozițiile Consiliului în prima lectură
 20.Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 56 din Regulamentul de procedură)
 21.Comisii asociate (articolul 57 din Regulamentul de procedură)
 22.Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă
 23.Retrageri ale unor proceduri vizând rapoarte din proprie inițiativă
 24.Depunere de documente
 25.Aprobarea proceselor-verbale ale prezentei perioade de sesiune și transmiterea textelor adoptate
 26.Calendarul următoarelor ședințe
 27.Ridicarea ședinței
 28.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.


2. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a citit rezultatele voturilor finale privind:

Omologarea de tip a autovehiculelor (Emisiile generate în condiții reale de conducere) ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Esther de Lange (A9-0139/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat (P9_TA(2020)0222)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 12)

CERERE DE RETRIMITERE LA COMISIE

Aprobat prin AN (601 pentru, 81 împotrivă, 14 abțineri)

Fondul pentru o tranziție justă ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat (P9_TA(2020)0223)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 13)

CERERE DE RETRIMITERE LA COMISIE

Aprobat prin AN (610 pentru, 23 împotrivă, 63 de abțineri)

Exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC
Raport referitor la exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC [2020/2003(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0224)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 14)

Președintele a comunicat rezultatele votului privind amendamentele la:

O piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0236)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 26)

Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axate pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0260/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0230)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 20)

Situația din Belarus
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0271/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0231)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 21)

Situația din Rusia, otrăvirea lui Alexei Navalnîi
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0280/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0232)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 22)

(Ședința a fost suspendată la 8.34.)


3. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 8.45.


4. Combaterea abuzului sexual asupra copiilor și a exploatării sexuale a copiilor (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Combaterea abuzului sexual asupra copiilor și a exploatării sexuale a copiilor (2020/2702(RSP))

Ylva Johansson (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Jeroen Lenaers, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew, Christine Anderson, în numele Grupului ID, Saskia Bricmont, în numele Grupului Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba, în numele Grupului ECR, Anne-Sophie Pelletier, în numele Grupului GUE/NGL, Ewa Kopacz, Javier Moreno Sánchez, France Jamet, Marcel Kolaja, Jadwiga Wiśniewska, Marion Walsmann, Josianne Cutajar, Jean-Lin Lacapelle, Assita Kanko, Lena Düpont, Beata Kempa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Javier Zarzalejos și Laura Ferrara.

(Continuarea dezbaterii: punctul 6 al PV din 17.9.2020)


5. Prima sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

—   Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
Raport interimar referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020);

—   Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului
Propunere de rezoluție B9-0242/2020;

—   Maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE
Raport referitor la maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE [2020/2070(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020);

—   Penuria de medicamente - moduri de abordare a unei probleme emergente
Raport referitor la penuria de medicamente – moduri de abordare a unei probleme emergente [2020/2071(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020);

—   Punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de persoanele de etnie romă în Europa
Raport referitor la punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de persoanele de etnie romă în Europa [2020/2011(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Romeo Franz (A9-0147/2020);

—   Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axate pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0260/2020;

—   Situația din Belarus
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0271/2020;

—   Situația din Rusia, otrăvirea lui Alexei Navalnîi
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0280/2020.

Parlamentul este invitat să treacă la vot privind amendamentele la:

—   Cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC)
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, în locul următoarelor propuneri de rezoluție: B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 și B9-0298/2020, de către Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou și Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Kati Piri și Maria Arena, în numele Grupului S&D, Frédérique Ries, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță și Ramona Strugariu, în numele Grupului Renew Europe, Salima Yenbou, în numele Grupului Verts/ALE, Assita Kanko, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la cazul doctorului Denis Mukwege în Republica Democratică Congo (2020/2783(RSP)) (RC-B9-0287/2020);

—   Situația umanitară din Mozambic
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, în locul următoarelor propuneri de rezoluție: B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 și B9-0304/2020, de către Michael Gahler, Paulo Rangel, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Loránt Vincze, György Hölvényi, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou și Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Kati Piri și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță și Ramona Strugariu, în numele Grupului Renew Europe, Katrin Langensiepen, în numele Grupului Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Anna Fotyga, Assita Kanko și Bogdan Rzońca, în numele Grupului ECR, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la situația umanitară din Mozambic (2020/2784(RSP)) (RC-B9-0300/2020);

—   COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor sanitare și a clasificării riscurilor și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură, în locul următoarelor propuneri de rezoluție: B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 și B9-0269/2020, de către Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Sara Cerdas, în numele Grupului S&D, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță și Dita Charanzová, în numele Grupului Renew Europe, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana și Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, și Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor sanitare și a clasificării riscurilor și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   Importanța infrastructurii urbane și ecologice - Anul european al orașelor mai verzi 2022
Propunere de rezoluție B9-0243/2020.

Scrutinul va fi deschis până la 10 h 45.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 12 h 30.


6. Combaterea abuzului sexual asupra copiilor și a exploatării sexuale a copiilor (continuarea dezbaterii)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Combaterea abuzului sexual asupra copiilor și a exploatării sexuale a copiilor (2020/2702(RSP))

(Începutul dezbaterii: punctul 4 al PV din 17.9.2020)

A intervenit Ylva Johansson (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.


7. Redresarea culturală a Europei (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Redresarea culturală a Europei (2019/2708(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 10 iulie 2020 (punctul 10 al PV din 10.7.2020).

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Alexis Georgoulis și Niyazi Kizilyürek, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la redresarea culturală a Europei (2020/2708(RSP)) (B9-0246/2020);

—   Tomasz Frankowski, în numele Grupului PPE, referitoare la redresarea culturală a Europei (2020/2708(RSP)) (B9-0249/2020);

—   Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Irène Tolleret, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Andrus Ansip, Olivier Chastel, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Katalin Cseh, Samira Rafaela, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Stéphanie Yon-Courtin și Maite Pagazaurtundúa, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la redresarea culturală a Europei (2020/2708(RSP)) (B9-0250/2020).

Vot: punctul 16 al PV din 17.9.2020.


8. Importanța infrastructurii urbane și ecologice - Anul european al orașelor mai verzi 2022 (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000039/2020) adresată de Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska și Idoia Villanueva Ruiz, în numele ENVI, Comisiei: Importanța infrastructurii urbane verzi – Anul european al orașelor mai verzi 2022 (B9-0014/2020)

Christel Schaldemose a dezvoltat întrebarea.

Virginijus Sinkevičius (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska și Idoia Villanueva Ruiz, în numele Comisiei ENVI, referitoare la Anul european al orașelor mai verzi 2022 (2019/2805(RSP)) (B9-0243/2020).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12. al PV din 17.9.2020.


9. Necesitatea unui răspuns umanitar imediat al Uniunii Europene la situația actuală din tabăra de refugiați din Moria (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Necesitatea unui răspuns umanitar imediat al Uniunii Europene la situația actuală din tabăra de refugiați din Moria (2020/2781(RSP))

Ylva Johansson (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului Renew, Gilles Lebreton, în numele Grupului ID, și Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

Au intervenit Emmanouil Fragkos, în numele Grupului ECR, Elena Kountoura, în numele Grupului GUE/NGL, Ioannis Lagos, neafiliat, Malin Björk asupra intervențiilor a doi vorbitori precedenți (Președinta a luat act de observațiile sale), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Malik Azmani, Gianantonio Da Re, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Miguel Urbán Crespo, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Teuvo Hakkarainen, Damien Carême, Helmut Geuking, Malin Björk, Antoni Comín i Oliveres, Loucas Fourlas, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Bernhard Zimniok, Damian Boeselager, Hermann Tertsch, Pernando Barrena Arza, Lena Düpont, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Diana Riba i Giner, Marisa Matias, Karlo Ressler, Pietro Bartolo, Barry Andrews, Margrete Auken, Idoia Villanueva Ruiz, Othmar Karas, Claudia Gamon, Michaela Šojdrová și Samira Rafaela.

A intervenit Ylva Johansson.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 11.11.)


10. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 11.23.


11. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 17 al PV din 16.9.2020.)


11.1. Situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa

Propuneri de rezoluții B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 și B9-0297/2020 (2019/2782(RSP))

Au intervenit Hannah Neumann și Frédérique Ries cu privire la organizarea dezbaterii (Președinta a făcut precizări).

Hannah Neumann, Isabel Wiseler-Lima, Niels Fuglsang și Bernard Guetta au prezentat propunerile de rezoluție B9-0292/2020, B9-0295/2020, B9-0294/2020 și B9-0297/2020.

A PREZIDAT: Klára DOBREV
Vicepreședintă

Miguel Urbán Crespo și Adam Bielan au prezentat propunerile de rezoluție B9-0290/2020 și B9-0291/2020.

Au intervenit Maria Arena, în numele Grupului S&D, și Lars Patrick Berg, în numele Grupului ID.

A intervenit Jutta Urpilainen (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16 al PV din 17.9.2020.


11.2. Cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC)

Propuneri de rezoluții B9-0286/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020 și B9-0298/2020 (2019/2783(RSP))

Maria Arena, Dominique Bilde, Loránt Vincze, Frédérique Ries, Salima Yenbou, Marisa Matias și Assita Kanko au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Krzysztof Hetman, în numele Grupului PPE, Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew, Christine Anderson, în numele Grupului ID, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Isabel Wiseler-Lima, Evelyn Regner, Samira Rafaela și Evin Incir.

A intervenit Jutta Urpilainen (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16 al PV din 17.9.2020.


11.3. Situația umanitară din Mozambic

Propuneri de rezoluții B9-0286/2020, B9-0299/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020 și B9-0304/2020 (2019/2784(RSP))

Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Jan-Christoph Oetjen, Katrin Langensiepen, Ryszard Czarnecki, Marisa Matias și Lars Patrick Berg au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Željana Zovko, în numele Grupului PPE, Nacho Sánchez Amor, în numele Grupului S&D, Charles Goerens, în numele Grupului Renew, și Isabel Santos.

A intervenit Jutta Urpilainen (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16 al PV din 17.9.2020.


12. Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele voturilor finale privind:

Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
Raport interimar referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0225)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 15)

Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului
Propunere de rezoluție B9-0242/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0226)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 16)

Maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE
Raport referitor la maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE [2020/2070(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0227)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 17)

Penuria de medicamente - moduri de abordare a unei probleme emergente
Raport referitor la penuria de medicamente – moduri de abordare a unei probleme emergente [2020/2071(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0228)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 18)

Punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de persoanele de etnie romă în Europa
Raport referitor la punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de persoanele de etnie romă în Europa [2020/2011(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Romeo Franz (A9-0147/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0229)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 19)

Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axate pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0260/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0230)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 20)

(Propunerea de rezoluție B9-0258/2020 a devenit caducă.)

Situația din Belarus
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0271/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0231)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 21)

(Propunerea de rezoluție B9-0273/2020 a devenit caducă.)

Situația din Rusia, otrăvirea lui Alexei Navalnîi
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0280/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0232)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 22)

(Propunerea de rezoluție B9-0279/2020 a devenit caducă.)

Președinta a citit rezultatele votului privind amendamentele la:

Cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC)
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0287/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0234)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 24)

Situația umanitară din Mozambic
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0300/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0235)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 25)

COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor sanitare și a clasificării riscurilor și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0257/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0240)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 30)

Importanța infrastructurii urbane și ecologice - Anul european al orașelor mai verzi 2022
Propunere de rezoluție B9-0243/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0240)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 31)

(Ședința a fost suspendată la 12.40.)


13. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.59.


14. A doua sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

—   Situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, în locul următoarelor propuneri de rezoluții: B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020 și B9-0297/2020, de către Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Romana Tomc, Loránt Vincze, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou și Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Kati Piri, Marianne Vind și Niels Fuglsang, în numele Grupului S&D, Bernard Guetta, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță și Ramona Strugariu, în numele Grupului Renew Europe, Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić și Elżbieta Kruk, în numele Grupului ECR, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la situația din Filipine, inclusiv cazul dnei Maria Ressa (2020/2782(RSP)) (RC-B9-0290/2020);

—   Cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC)
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0287/2020;

—   Situația umanitară din Mozambic
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0300/2020;

—   O piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN;

—   Proiect de buget rectificativ nr. 8: majorarea creditelor de plată pentru Instrumentul de sprijin de urgență în vederea finanțării strategiei privind vaccinurile împotriva COVID-19 și pentru impactul Inițiativei plus pentru investiții ca reacție la coronavirus
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - BUDG.

—   Obiecție la un act de punere în aplicare: limitele maxime de reziduuri pentru mai multe substanțe, inclusiv flonicamid, haloxifop și mandestrobin
Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) și (4) litera (c) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri la cicloxidim, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepiquat, tulpina NRRL Y-27328 de Metschnikowia fructicola și prohexadionă din sau de pe anumite produse (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - ENVI - Deputată responsabilă: Michèle Rivasi

—   Redresarea culturală a Europei
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură, în locul următoarelor propuneri de rezoluții: B9-0246/2020, B9-0249/2020 și B9-0250/2020, de către Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová și Sabine Verheyen, în numele Grupului PPE, Petra Kammerevert, în numele Grupului S&D, Laurence Farreng, Stéphane Séjourné, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, Monica Semedo, Petras Auštrevičius, Ramona Strugariu, Claudia Gamon, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou, Clotilde Armand, Fabienne Keller, Martina Dlabajová și Irène Tolleret, în numele Grupului Renew Europe, Niklas Nienaß, în numele Grupului Verts/ALE, Dace Melbārde, Elżbieta Kruk și Andrey Slabakov, în numele Grupului ECR, Niyazi Kizilyürek și Alexis Georgoulis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la redresarea culturală a Europei (2020/2708(RSP)) (RC-B9-0246/2020);

—   COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor sanitare și a clasificării riscurilor și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură, în locul următoarelor propuneri de rezoluții: B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020 și B9-0269/2020, de căte Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Sara Cerdas, în numele Grupului S&D, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță și Dita Charanzová, în numele Grupului Renew Europe, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana și Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor sanitare și a clasificării riscurilor și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică (2020/2780(RSP)) (RC-B9-0257/2020);

—   Importanța infrastructurii urbane și ecologice - Anul european al orașelor mai verzi 2022
Propunere de rezoluție B9-0243/2020.

Scrutinul va fi deschis până la 14 h 15.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 16 h 30.

(Ședința a fost suspendată la 14.15.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

15. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 16.33.


16. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a citit rezultatele voturilor finale privind:

Situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0290/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0233)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 23)

Cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC)
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0287/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0234)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 24)

(Propunerea de rezoluție B9-0286/2020 a devenit caducă.)

Situația umanitară din Mozambic
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0300/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0235)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 25)

(Propunerile de rezoluții B9-0285/2020 și B9-0299/2020 au devenit caduce.)

O piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat așa cum a fost modificat (P9_TA(2020)0236)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 26)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Proiect de buget rectificativ nr. 8: majorarea creditelor de plată pentru Instrumentul de sprijin de urgență în vederea finanțării strategiei privind vaccinurile împotriva COVID-19 și pentru impactul Inițiativei plus pentru investiții ca reacție la coronavirus
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - BUDG

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0237)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 27)

Obiecție la un act de punere în aplicare: limitele maxime de reziduuri pentru mai multe substanțe, inclusiv flonicamid, haloxifop și mandestrobin
Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) alineatul (4) litera (c) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri la cicloxidim, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepiquat, tulpina NRRL Y-27328 de Metschnikowia fructicola și prohexadionă din sau de pe anumite produse (D063880/06 - 2020/2734(RPS)) (B9-0245/2020) - ENVI - deputată responsabilă: Michèle Rivasi

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0238)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 28)

Redresarea culturală a Europei
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0246/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0239)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 29)

COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor sanitare și a clasificării riscurilor și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0257/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0240)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 30)

(Propunerea de rezoluție B9-0267/2020 a devenit caducă.)

Importanța infrastructurii urbane și ecologice - Anul european al orașelor mai verzi 2022
Propunere de rezoluție B9-0243/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0241)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 31)


17. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.


18. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifică cu nimic rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


19. Pozițiile Consiliului în prima lectură

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 63 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziții ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare - Adoptată de Consiliu la 20 iulie 2020 (06799/1/2020 - C9-0291/2020 - 2018/0047(COD)) - (09424/2020 - COM(2020)0356)
retrimis comisiei competente: ECON

- Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului european Și al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru întreprinderi și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937 – Expunere de motive a Consiliului - Adoptată de Consiliu la 20 iulie 2020 (06800/1/2020 - C9-0292/2020 – 2018/0048(COD)) - (09425/2020 - COM(2020)0356)
retrimis comisiei competente: ECON

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a adopta pozițiile sale începe să curgă de mâine, 18 septembrie 2020.


20. Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 56 din Regulamentul de procedură)

ITRE

- Către un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, compatibil cu normele OMC (2020/2043(INI))
aviz: INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură), BUDG, ECON (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ITRE


21. Comisii asociate (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 22 iulie 2020)

CULT

- Definirea politicii privind educația digitală (2020/2135(INI))
(aviz: EMPL (articolul 57 din Regulamentul de procedură), FEMM)

AFCO

- Consolidarea transparenței și integrității în instituțiile UE prin înființarea unui organism de etică independent al UE (2020/2133(INI))
(aviz: CONT, ECON, JURI (articolul 57 din Regulamentul de procedură), PETI)

- Dreptul de inițiativă al Parlamentului (2020/2132(INI))
(aviz: JURI (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

JURI

- Obligația de diligență a întreprinderilor și responsabilitatea acestora (2020/2129(INL))
(aviz: AFET (articolul 57 din Regulamentul de procedură), DEVE, INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ECON)

ECON

- Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2020 (2020/2124(INI))
(aviz: DEVE, BUDG (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

AFET

- Conectivitatea și relațiile UE-Asia (2020/2115(INI))
(aviz: INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

- UE și protejarea multilateralismului (2020/2114(INI))
(aviz: INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură))


22. Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 47 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 22 iulie 2020)

JURI

- Finanțarea privată responsabilă a cheltuielilor de judecată (2020/2130(INL))
(aviz: ECON)

- Obligația de diligență a întreprinderilor și responsabilitatea acestora (2020/2129(INL))
(aviz: AFET (articolul 57 din Regulamentul de procedură), DEVE, INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ECON)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 22 iulie 2020)

JURI

- Guvernanța corporativă sustenabilă (2020/2137(INI))
(aviz: INTA, ECON, EMPL, ENVI)

AFCO

- Evaluarea aplicării articolului 50 din TUE (2020/2136(INI))
(aviz: AFET, INTA, EMPL)

- Consolidarea transparenței și integrității în instituțiile UE prin înființarea unui organism de etică independent al UE (2020/2133(INI))
(aviz: CONT, ECON, JURI (articolul 57 din Regulamentul de procedură), PETI)

- Dreptul de inițiativă al Parlamentului (2020/2132(INI))
(aviz: JURI (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

CULT

- Definirea politicii privind educația digitală (2020/2135(INI))
(aviz: EMPL (articolul 57 din Regulamentul de procedură), FEMM)

AFET

- Efectele schimbărilor climatice asupra drepturilor omului și rolul apărătorilor mediului în această privință (2020/2134(INI))
(aviz: DEVE, ENVI, LIBE)

- Protecția drepturilor omului și politica externă a UE în domeniul migrației (2020/2116(INI))

(aviz: DEVE, LIBE, FEMM)

- Conectivitatea și relațiile UE-Asia (2020/2115(INI))
(aviz: INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

- UE și protejarea multilateralismului (2020/2114(INI))
(aviz: INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

- Promovarea stabilității și securității regionale în regiunea mai largă a Orientului Mijlociu (2020/2113(INI))

- Arctica: oportunități, îngrijorări și provocări de securitate (2020/2112(INI))

- Consecințele epidemiei de COVID-19 în materie de politică externă (2020/2111(INI))

ITRE

- O nouă strategie pentru IMM-urile europene (2020/2131(INI))
(aviz: INTA, ECON, EMPL, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI)

CONT

- Cât de eficient au utilizat statele membre finanțarea UE din Fondul de solidaritate (în caz de dezastre naturale) (2020/2127(INI))
(aviz: BUDG)

- CFM 2021-2027: combaterea structurilor oligarhice, protejarea fondurilor UE împotriva fraudei și a conflictului de interese (2020/2126(INI))
(aviz: AGRI)

PETI

- Activitățile Ombudsmanului European - raportul anual pe 2019 (2020/2125(INI))

ECON

- Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2020 (2020/2124(INI))
(aviz: DEVE, BUDG (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

- Banca Centrală Europeană - Raportul anual pe 2020 (2020/2123(INI))

- Uniunea bancară - raportul anual pe 2020 (2020/2122(INI))

FEMM

- Perspectiva de gen pe durata crizei provocate de pandemia de COVID-19 și în perioada de după criză (2020/2121(INI))
(aviz: LIBE)

REGI

- Către un parteneriat mai puternic cu regiunile ultraperiferice ale UE (2020/2120(INI))

DEVE

- Rolul cooperării pentru dezvoltare și asistenței umanitare a UE în abordarea consecințelor pandemiei de COVID-19 (2020/2118(INI))
(aviz: CULT)

INTA

- Aspectele și implicațiile comerciale ale epidemiei de COVID-19 (2020/2117(INI))
(aviz: DEVE, AGRI)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 118 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 22 iulie 2020)

AFET

- Recomandare adresată Consiliului referitoare la „Cea de a 75-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite” (2020/2128(INI))


23. Retrageri ale unor proceduri vizând rapoarte din proprie inițiativă

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 22 iulie 2020)

ENVI

Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în cadrul sănătății femeilor (2019/2165(INI))


24. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Proiect de buget rectificativ nr. 7 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2020: actualizarea veniturilor (resurse proprii) – Poziția Consiliului din 4 septembrie 2020 (10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD))
retrimis comisiei competente: BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind eliminarea taxelor vamale pentru anumite produse (COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD))
retrimis comisiei competente: INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor (COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social cu privire la această propunere.
retrimis comisiei competente: LIBE
aviz: ITRE, IMCO, CULT, FEMM

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD))
retrimis comisiei competente: BUDG
aviz: EMPL, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 603/2013, a Regulamentului (UE) 2016/794, a Regulamentului (UE) 2018/1862, 2019/818 și 2019/816 în ceea ce privește stabilirea condițiilor de acces la sistemele de informații ale UE în scopuri legate de Sistemul de informații privind vizele (VIS) (COM(2018)0302 [02] - C9-0297/2020 - 2018/0152B(COD))
retrimis comisiei competente: LIBE
aviz: BUDG

- Decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor (08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE))
retrimis comisiei competente: INTA
aviz: AGRI, PECH

2) de către deputați

- Jordan Bardella. Propunere de rezoluție referitoare la cercetarea și dezvoltarea științifică în Uniunea Europeană (B9-0209/2020)
retrimis comisiei competente: ITRE
aviz: ENVI

- Christine Anderson. Propunere de rezoluție referitoare la extinderea listei infracțiunilor prevăzute la articolul 83 din TFUE pentru a include domeniul de criminalitate „distrugerea bunurilor culturale și a monumentelor” (B9-0210/2020)
retrimis comisiei competente: AFCO
aviz: CULT, LIBE

- Gilbert Collard Catherine Griset. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea patrimoniului cultural european (B9-0223/2020)
retrimis comisiei competente: LIBE
aviz: CULT

- Maxette Pirbakas. Propunere de rezoluție referitoare la finanțarea, din fondurile structurale, a patrimoniului memoriei regiunilor europene (B9-0224/2020)
retrimis comisiei competente: REGI
aviz: CULT

- Dominique Bilde, Gianna Gancia Bernhard Zimniok. Propunere de rezoluție referitoare la ajutorul umanitar european pentru Frontul Polisario (B9-0225/2020)
retrimis comisiei competente: DEVE
aviz: AFET

- Thierry Mariani Jérôme Rivière. Propunere de rezoluție referitoare la acțiunile Turciei în Libia în cadrul măsurilor aferente embargoului asupra armelor (B9-0226/2020)
retrimis comisiei competente: AFET

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea patrimoniului religios și cultural creștin al Hagiei Sophia din Turcia (B9-0227/2020)
retrimis comisiei competente: AFET
aviz: CULT

- Viktor Uspaskich. Propunere de rezoluție referitoare la interconectarea rețelelor de energie electrică și îmbunătățirea mediului concurențial din Uniune (B9-0228/2020)
retrimis comisiei competente: ITRE
aviz: IMCO

- Gianantonio Da Re. Propunere de rezoluție referitoare la punerea în aplicare a unor măsuri specifice de orientare și a unor cursuri de formare pentru lucrătorii afectați de situațiile de criză economică și de șomaj (B9-0231/2020)
retrimis comisiei competente: EMPL

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la transformarea fostei catedrale Sfânta Sophia din Turcia în moschee (B9-0232/2020)
retrimis comisiei competente: AFET
aviz: CULT

- Thierry Mariani Jérôme Rivière. Propunere de rezoluție referitoare la solicitarea adresată de Președintele Republicii Turcia Consiliului de Stat al Republicii Turcia, de a transforma catedrala Sfânta Sofia din Istanbul într-un lăcaș de cult musulman (B9-0233/2020)
retrimis comisiei competente: AFET
aviz: CULT

- Gilbert Collard. Propunere de rezoluție referitoare la introducerea unei certificări de autenticitate istorică pentru serviciile de streaming (B9-0234/2020)
retrimis comisiei competente: CULT

- Catherine Griset. Propunere de rezoluție referitoare la protecția patrimoniului armean în Turcia (B9-0235/2020)
retrimis comisiei competente: AFET
aviz: CULT

- Christine Anderson. Propunere de rezoluție referitoare la bărbații victime ale violenței domestice (B9-0236/2020)
retrimis comisiei competente: LIBE

- Gianantonio Da Re. Propunere de rezoluție referitoare la aplicarea unor măsuri vizând incluziunea socială prin sport a persoanelor cu dizabilități (B9-0237/2020)
retrimis comisiei competente: CULT
aviz: EMPL

- Julie Lechanteux. Propunere de rezoluție referitoare la reforma Curții Constituționale a Bosniei și Herțegovinei (B9-0238/2020)
retrimis comisiei competente: AFET

- Viktor Uspaskich. Propunere de rezoluție referitoare la termenele de soluționare a cauzelor în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (B9-0239/2020)
retrimis comisiei competente: LIBE

- Peter Kofod, Jaak Madison, Rob Rooken, Harald Vilimsky, Charlie Weimers Bernhard Zimniok. Propunere de rezoluție referitoare la îmbunătățirea informării cetățenilor și a posibilităților de a furniza feedback privind foile de parcurs (B9-0240/2020)
retrimis comisiei competente: JURI


25. Aprobarea proceselor-verbale ale prezentei perioade de sesiune și transmiterea textelor adoptate

Procesul-verbal al prezentei ședințe și procesele-verbale ale ședințelor din 14, 15 și 16 septembrie 2020 vor fi supuse aprobării Parlamentului la începutul ședinței următoare.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate în cursul prezentei perioade de sesiune vor fi transmise fără întârziere destinatarilor lor.


26. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 5 octombrie 2020 și 8 octombrie 2020.


27. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 16.35.


28. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Da Re Gianantonio, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Absenți motivat

Beňová Monika, Maydell Eva, Thun und Hohenstein Róża

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.

Ultima actualizare: 19 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate