Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες

5. Σύνθεση του Σώματος

Η Petra de Sutter διορίστηκε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός δημόσιας διοίκησης και δημόσιων επιχειρήσεων της βελγικής κυβέρνησης και αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Οκτωβρίου 2020.

Το Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, η εν λόγω θέση είναι ασυμβίβαστη με τη θέση του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, κηρύσσει τη χηρεία της έδρας της με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2020.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου