Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Maandag 5 oktober 2020 - Brussel

5. Samenstelling Parlement

Petra de Sutter is met ingang van 1 oktober 2020 benoemd tot vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven in de Belgische regering.

Het Parlement neemt ter kennis dat deze functie overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, en verklaart overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement haar zetel vacant met ingang van 1 oktober 2020.

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid