Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες

6. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Η Sylwia Spurek δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας S&D και προσχώρησε στην Ομάδα Verts/ALE από τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου