Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Måndagen den 5 oktober 2020 - Bryssel

6. De politiska gruppernas sammansättning

Sylwia Spurek hade lämnat S&D-gruppen och anslutit sig till Verts/ALE-gruppen med verkan från och med den 30 september 2020.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy