Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Maandag 5 oktober 2020 - Brussel

7. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie, de Verts/ALE-Fractie en de ECR-Fractie de volgende besluiten tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties ontvangen:

commissie LIBE: Łukasz Kohut

commissie FEMM: Sylwia Spurek in de plaats van Gwendoline Delbos-Corfield

Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie: Dace Melbārde in de plaats van Ryszard Czarnecki

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland: Sylwia Spurek

Deze besluiten worden vandaag van kracht.

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid