Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Måndagen den 5 oktober 2020 - Bryssel

7. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna S&D, Verts/ALE och ECR hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

LIBE-utskottet: Łukasz Kohut

FEMM-utskottet: Sylwia Spurek i stället för Gwendoline Delbos-Corfield

Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation: Dace Melbārde i stället för Ryszard Czarnecki

Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland: Sylwia Spurek

Dessa beslut trädde i kraft innevarande dag.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy