Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 4k
Esmaspäev, 5. oktoober 2020 - Brüssel

8. Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71)

President tegi kooskõlas kodukorra artikliga 71 teatavaks INTA-, BUDG/ECON- ja EMPL-komisjonide otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi järgmiste raportite põhjal:

—   INTA-komisjon: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud riikide ja territooriumide suhtes (COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD)). Raportöör Emmanuel Maurel (A9-0175/2020);

—   BUDG/ECON-komisjonid: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse tehnilise toe rahastamisvahend (COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)). Raportöörid: Alexandra Geese, Othmar Karas ja Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020);

—   EMPL-komisjon: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 223/2014 seoses erimeetmete kehtestamisega, et reageerida COVID-19 kriisile (COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD)). Raportöör: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Enne teisipäeva, 6. oktoobri 2020 keskööd võib vähemalt keskmisele lävendile vastav arv parlamendiliikmeid või fraktsioone kooskõlas kodukorra artikli 71 lõikega 2 taotleda kirjalikult, et läbirääkimiste alustamist käsitlevad otsused pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.

Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika