Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 4k
Pirmadienis, 2020 m. spalio 5 d. - Briuselis

8. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį Pirmininkas paskelbė INTA, BUDG/ECON ir EMPL komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas remiantis šiais pranešimais:

—   INTA komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, nustatantis išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms (COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD)). Pranešėjas: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020);

—   komitetai BUDG/ECON: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma techninės paramos priemonė (COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)). Pranešėjai: Alexandra Geese, Othmar Karas ir Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020);

—   EMPL komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiant nustatyti konkrečias kovos su COVID-19 krize priemones, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 223/2014 (COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD)). Pranešėja: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos iki rytdienos, antradienio, 2020 m. spalio 6 d., vidurnakčio gali raštu paprašyti, kad dėl sprendimų pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika