Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 3k
Luni, 5 octombrie 2020 - Bruxelles

8. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 71 din Regulamentul de procedură, deciziile comisiilor INTA, BUDG/ECON și EMPL de a iniția negocieri interinstituționale pe baza următoarelor rapoarte:

—   INTA: Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană (COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD)). Raportor: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020);

—   comisii BUDG/ECON: Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Instrumentului de sprijin tehnic (COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)). Raportori: Alexandra Geese, Othmar Karas și Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020);

—   EMPL: Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru soluționarea crizei provocate de pandemia de COVID-19 (COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD)). Raportoare: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

În conformitate cu articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, un număr de deputați sau un grup sau mai multe grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu pot solicita în scris până la miezul nopții de mâine, marți 6 octombrie 2020, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu s-a prezentat nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.

Ultima actualizare: 19 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate