Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 3k
Ponedeljek, 5. oktober 2020 - Bruselj

8. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 71 Poslovnika)

Predsednik je v skladu s členom 71 Poslovnika sporočil odločitve odborov INTA, BUDG/ECON in EMPL za začetek medinstitucionalnih pogajanj na podlagi naslednjih poročil:

—   odbor INTA: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije (COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD)). Poročevalec: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020);

—   odbora BUDG/ECON: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za tehnično podporo COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)). Poročevalci: Alexandra Geese, Othmar Karas in Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020);

—   odbor EMPL: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 223/2014 glede uvedbe posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19 (COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD)). Poročevalka: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

V skladu s členom 71(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, pisno zahtevajo glasovanje o odločitvah o začetku pogajanj pred polnočjo naslednjega dne, v torek, 6. oktobra 2020.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.

Zadnja posodobitev: 19. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov