Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Måndagen den 5 oktober 2020 - Bryssel

12. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande med debatt hade förts upp på föredragningslistan (artikel 136 i arbetsordningen):

—    O-000058/2020 från Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska och Leila Chaibi, för EMPL-utskottet, till rådet: En förstärkt ungdomsgaranti (B9-0018/2020);

—    O-000059/2020 från Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska och Leila Chaibi, för EMPL-utskottet, till kommissionen: En förstärkt ungdomsgaranti (B9-0019/2020).

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy