Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 5k
Mandag den 5. oktober 2020 - Bruxelles

14. Arbejdsplan
CRE

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden oktober I 2020 (PE 658.540/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 158):

Formanden meddelte, at han havde modtaget tre anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163) vedrørende vedtagelsen af følgende dokumenter:

—   Anvendelsen af reglerne om jernbanesikkerhed og -interoperabilitet i forbindelse med den faste forbindelse under Den Engelske Kanal [COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN (punkt 78 i PDOJ)

—   Afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en international aftale på plads vedrørende Kanaltunnellen [COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN (punkt 79 i PDOJ)

—   Økologisk produktion: anvendelsesdatoen og visse andre datoer [COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - AGRI (punkt 80 i PDOJ).

Formanden meddelte endvidere, at disse anmodninger ville blive sat under afstemning i forbindelse med afstemningsrunden samme dag.

Formanden meddelte desuden, at der ikke var indgivet hverken forslag til forkastelse eller ændringsforslag, jf. forretningsordenens artikel 67 og 68, til Rådets førstebehandlingsholdning i følgende sager:

—   Europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet (punkt 42 i PDOJ);

—   Markeder for finansielle instrumenter (punkt 43 i PDOJ).

De foreslåede retsakter betragtedes således som vedtaget (P9_TA(2020)0243 og P9_TA(2020)0242).

Endelig meddelte formanden, at afstemningerne ville bliver fordelt på de forskellige afstemningsrunder under hensyntagen til antallet af ændringsforslag og antallet af delt eller særskilt afstemning. Oplysninger om fordelingen af afstemningerne på de forskellige afstemningsrunder var at finde på Parlamentets hjemmeside under ”Prioriterede oplysninger og dokumenter”.

Formanden foreslog efter høring af de politiske grupper følgende ændringer til det endelige forslag til dagsorden:

Onsdag

Titlen for forhandlingen om genoptagelse af fjendtlighederne mellem Armenien og Aserbajdsjan i relation til Nagorno-Karabakh-enklaven (punkt 91 i PDOJ) ville blive ændret som følger: Genoptagelse af ​​fjendtlighederne mellem Armenien og Aserbajdsjan i forbindelse med Nagorno-Karabakh-konflikten.

Parlamentet godkendte disse forslag.

Arbejdsplanen fastsattes således.

Talere: Sylvia Limmer og Robert Roos (Formanden gav præciserende oplysninger).

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik